Zevende landelijke CELEVT congres

Op 10 oktober 2019 vindt het zevende landelijke CELEVT congres plaats.


Het thema is : 'Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is: Een vernieuwende visie voor multidisciplinaire integrale traumabehandeling in de volwassenheid'
Lees hier meer over het programma of om in te schrijven!

Trauma Academie Nascholingsprogramma 2019 – 2020

Januari 2020 beginnen de nieuwe 1-jarige geaccrediteerde Nascholingen.

Hebt u belangstelling? Neem contact op met Martijne Rensen, mail naar m.rensen@celevt.nl
Alle cursussen kunnen los gevolgd worden. Daarnaast kunt u een serie cursussen volgen in de 1-jarige Postacademische Nascholing tot VCT-Expert level 1 (klik hier voor de brochure) of de 1-jarige PostMaster | HBO Nascholing (klik hier voor de brochure). Na afronding kunt u vanaf 2019 uw gegevens laten opnemen in het CELEVT Register 'Zoek VCT-Behandelaar' (zie register). Ook een sprokkelroute is mogelijk.
september 7, 2018

De fasegerichte behandeling als circulair proces bij vroeg getraumatiseerde cliënten met Complexe PTSS.

7 maart, 8 maart, 6 juni 2019 De fasegerichte behandeling als circulair proces bij vroeg getraumatiseerde cliënten met Complexe PTSS. U maakt kennis met de toepassing […]
september 6, 2018

Zesde HART College Symposium voor mensen met Jeugdtrauma’s en hun naasten

29 maart 2019 Zesde HART College Symposium voor mensen met Jeugdtrauma’s en hun naasten. Thema: Vroege traumatisering: hoe kun je een betekenisvolle relatie met jezelf en […]
september 5, 2018

De behandeling van cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen

3 april, 4 april, 11 April, 7 juni 2019 De behandeling van cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen Een praktische integratieve benadering. U krijgt inzicht in de […]
september 4, 2018

Vroeg trauma en borderlineproblematiek: moeilijke patiënten?

16 mei, 17 mei 2019 Vroeg trauma en borderlineproblematiek: moeilijke patiënten? Relationshipmanagement, bejegening en concrete behandelinterventies. U krijgt inzicht in de dynamiek van het conflicterende zelfsysteem […]
september 3, 2018

Bewegings- en lichaam- georiënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten

20 juni, 21 juni, 27 juni 2019 Bewegings- en lichaam- georiënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten. Specifiek bij verwaarlozing en hechtingsproblematiek. U maakt kennis met een […]
september 2, 2018

Breinontwikkeling, neurofysiologie; de diagnostiek van hechtingsproblematiek, CPTSS en Dissociatieve Stoornissen

6 september, 12 september, 13 september 2019 Breinontwikkeling, neurofysiologie en vroege traumatisering; de screening en diagnostiek van hechtingsproblematiek, Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen. U krijgt inzicht […]
september 1, 2018

Vroege traumatisering, stress-gerelateerde [onverklaarbare] lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag

24 september, 1 oktober 2019 Vroege traumatisering, stress-gerelateerde [onverklaarbare] lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag: uitvragen, interpreteren en concrete behandelinterventies U neemt kennis van de relatie […]
augustus 12, 2018

Zevende Landelijke CELEVT Congres

10 oktober 2019 Zevende Landelijke CELEVT Congres in Amersfoort Meer informatie binnenkort! Voor inschrijven lees hier meer. 1 dag | Geaccrediteerd | 295 euro
augustus 9, 2018

Gedesorganiseerde hechting, overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische relatie

10 januari, 11 januari, 15 februari 2019 (vol), de data voor 2020 volgen in april Gedesorganiseerde hechting, overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische relatie bij vroeg getraumatiseerde […]
augustus 8, 2018

Basiscursus Integraal signaleren, gevalideerde screening en eerste stabilisatiebegeleiding

1 februari, 8 februari & 15 maart 2019 (vol). De data voor 2020 volgen in april. Basiscursus Integraal signaleren, gevalideerde screening en eerste stabilisatiebegeleiding U leert […]

Een nieuw behandelperspectief

Martijne Rensen: Over de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling bij vroeg- getraumatiseerde volwassenen; een nieuw behandelperspectief. Vanwege de veelal samenhangende psychische, fysieke en maatschappelijke problematiek is bij vroeg getraumatiseerde volwassenen is een fasegerichte Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) noodzakelijk. Longitudinaal onderzoek van Amerikaanse collega’s over de effectiviteit van de fasegerichte behandeling stemt optimistisch. Bij cliënten met vroegkinderlijk traumatisering en complexe trauma gerelateerde stoornissen namen na de trauma gerelateerde symptomen na eerste behandelfase fors af en daalden sterker naarmate cliënten de daaropvolgende behandelfasen doorliepen. De zorgkosten namen vergelijkbaar af. Publicatie in het Tijdschrift GGZ.nl. Download hier het artikel.

Trauma Academie van start

Wat we doen