Home

9e CELEVT CONGRES – 12 oktober 2022

Verbinding is Hoofdzaak: 
Vroeg trauma & Interpersoonlijke Neurobiologie 

BRAIN – BODY – MIND 

 

We ontdekken steeds meer over de wijze waarop vroege traumatische interpersoonlijke ervaringen fysiek gestalte krijgen in het zich ontwikkelende brein en hoe dat kan doorwerken in de volwassenheid. Hormonale, neurale en epigenetische veranderingen zijn daarvan het harde (neuro)biologische bewijs. Met deze veranderingen zien we ook aanhoudende schadelijke gevolgen voor de verbinding met het eigen lichaam en met anderen. Integratie is het kernbegrip op weg naar herstel. In dit congres kijken we vanuit de Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB) hoe we mentale en neurobiologische integratie kunnen bevorderen zodat de verbinding met het belichaamde zelf en met anderen kan worden hersteld. We zetten in dit congres de integratie van de reeds verworven kennis en inzichten rondom vroegkinderlijke traumatisering en interpersoonlijke neurobiologie centraal, waarbij we vooral samen op zoek gaan naar de implicaties voor behandeling.

De vragen die we ons stellen zijn: Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de Interpersoonlijke Neurobiologie? Welke behandelinterventies werken bij vroeg getraumatiseerde mensen? Hoever gaan we met de toepassing van de bevindingen uit de neurowetenschappen? Hoe passen we interventies uit verschillende psychotherapeutische stromingen toe? En wat doen we juist niet bij vroeg getraumatiseerde cliënten? 

 


Bekijk hier het congresprogramma


Klik hier om je in te schrijven
12 okt ’22 | 9e Vroeg Trauma-Congres: Verbinding is de hoofdzaak; Vroeg Trauma & Interpersoonlijke Neurobiologie’;
Brain – Body – Mind
Samen op zoek naar implicaties voor behandeling

Blijf op de hoogte.

Nieuws en updates

Trauma Academie per 1 juli 2022 overgenomen door PAO Psychologie nascholing en opleiding

Benieuwd waarom Martijne Rensen van CELEVT en Margriet Wensink van PAO Psychologie dit zo’n goede ontwikkeling op het juiste moment vinden?

PAO Trauma Academie
De zeer plezierige en consistente gesprekken met Margriet Wensink, algemeen directeur van PAO Psychologie, zijn voor Martijne Rensen, oprichter en directeur van de Trauma Academie, doorslaggevend geweest voor het besluit om de Trauma Academie bij PAO Psychologie onder te brengen. De opleidingsprogramma’s, leidende principes en opleidingsvisie van de Trauma Academie zijn bij PAO Psychologie in goede handen. De naam Trauma Academie blijft gehandhaafd.

CELEVT Trauma Academie
De afgelopen jaren is de Trauma Academie uitgegroeid tot een volwaardige opleidingsorganisatie in de diagnostiek en behandeling van cliënten met complexe trauma gerelateerde problematiek als gevolg van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. De overgang naar PAO Psychologie biedt de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling en groei.

 De eerstvolgende opleidingen van de Trauma Academie starten in januari 2023.


Meer nieuwsberichten

Agenda

12-10-2022 | 9e CELEVT Congres


Meer evenementen