Zevende landelijke CELEVT congres

Op 10 oktober 2019 vindt het zevende landelijke CELEVT congres plaats.


Het thema is : 'Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is: Een vernieuwende visie voor multidisciplinaire integrale traumabehandeling in de volwassenheid'
Lees hier meer over het programma of om in te schrijven!

Trauma Academie Nascholingsprogramma 2019 – 2020

Januari 2020 beginnen de nieuwe 1-jarige geaccrediteerde Nascholingen.

Hebt u belangstelling? Neem contact op met Martijne Rensen, mail naar m.rensen@celevt.nl
Alle cursussen kunnen los gevolgd worden. Daarnaast kunt u een serie cursussen volgen in de 1-jarige Postacademische Nascholing tot VCT-Expert level 1 (klik hier voor de brochure) of de 1-jarige PostMaster | HBO Nascholing (klik hier voor de brochure). Na afronding kunt u vanaf 2019 uw gegevens laten opnemen in het CELEVT Register 'Zoek VCT-Behandelaar' (zie register). Ook een sprokkelroute is mogelijk. Kijk hier voor de nascholingscursussen 2020.

Nascholingsprogramma 2019

juni 21, 2019

Breinontwikkeling, neurofysiologie; de diagnostiek van hechtingsproblematiek, CPTSS en Dissociatieve Stoornissen 2019

6 september, 12 september, 13 september 2019 Breinontwikkeling, neurofysiologie en vroege traumatisering; de screening en diagnostiek van hechtingsproblematiek, Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen. U krijgt inzicht […]
juni 20, 2019

Vroege traumatisering, stress-gerelateerde [onverklaarbare] lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag 2019

24 september, 1 oktober 2019 Vroege traumatisering, stress-gerelateerde [onverklaarbare] lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag: uitvragen, interpreteren en concrete behandelinterventies U neemt kennis van de relatie […]

Nascholingsprogramma 2020

juni 8, 2019

Basiscursus Integraal signaleren, gevalideerde screening en eerste stabilisatiebegeleiding

16 januari, 17 januari, 31 januari 2020 Basiscursus Integraal signaleren, gevalideerde screening en eerste stabilisatiebegeleiding U leert over de gevolgen van vroege traumatisering op het brein […]
mei 9, 2019

Gedesorganiseerde hechting, overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische relatie

De data voor 2020 binnenkort bekend Gedesorganiseerde hechting, overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische relatie bij vroeg getraumatiseerde cliënten. U krijgt inzicht in fenomen als overdracht […]
september 7, 2018

De fasegerichte behandeling als circulair proces bij vroeg getraumatiseerde cliënten met Complexe PTSS.

Data 2020 binnenkort bekend De fasegerichte behandeling als circulair proces bij vroeg getraumatiseerde cliënten met Complexe PTSS. U maakt kennis met de toepassing van de fasegerichte […]
september 5, 2018

De behandeling van cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen

De data voor 2020 binnenkort bekend De behandeling van cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen. Een praktische integratieve benadering. U krijgt inzicht in de theorie van de […]
september 4, 2018

Vroeg trauma en borderlineproblematiek: moeilijke patiënten?

Data voor 2020 binnenkort bekend Vroeg trauma en borderlineproblematiek: moeilijke patiënten? Relationshipmanagement, bejegening en concrete behandelinterventies. U krijgt inzicht in de dynamiek van het conflicterende zelfsysteem […]
september 3, 2018

Bewegings- en lichaam- georiënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten

Data voor 2020 binnenkort bekend. Bewegings- en lichaam- georiënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten. Specifiek bij verwaarlozing en hechtingsproblematiek. U maakt kennis met een model van […]
september 2, 2018

Breinontwikkeling, neurofysiologie; de diagnostiek van hechtingsproblematiek, CPTSS en Dissociatieve Stoornissen

Data voor 2020 binnenkort bekend. Breinontwikkeling, neurofysiologie en vroege traumatisering; de screening en diagnostiek van hechtingsproblematiek, Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen. U krijgt inzicht in de […]
september 1, 2018

Vroege traumatisering, stress-gerelateerde [onverklaarbare] lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag

Data voor 2020 binnenkort bekend. Vroege traumatisering, stress-gerelateerde [onverklaarbare] lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag: uitvragen, interpreteren en concrete behandelinterventies U neemt kennis van de relatie […]

Een nieuw behandelperspectief

Martijne Rensen: Over de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling bij vroeg- getraumatiseerde volwassenen; een nieuw behandelperspectief. Vanwege de veelal samenhangende psychische, fysieke en maatschappelijke problematiek is bij vroeg getraumatiseerde volwassenen is een fasegerichte Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) noodzakelijk. Longitudinaal onderzoek van Amerikaanse collega’s over de effectiviteit van de fasegerichte behandeling stemt optimistisch. Bij cliënten met vroegkinderlijk traumatisering en complexe trauma gerelateerde stoornissen namen na de trauma gerelateerde symptomen na eerste behandelfase fors af en daalden sterker naarmate cliënten de daaropvolgende behandelfasen doorliepen. De zorgkosten namen vergelijkbaar af. Publicatie in het Tijdschrift GGZ.nl. Download hier het artikel.

Trauma Academie van start

Wat we doen