Home

Vroeg Trauma Jubileumcongres 2023

Vieren én Veerkracht

10e  Vroeg Trauma Congres CELEVT

In samenwerking met PAO-Trauma Academie

22 november 2023 – het tiende Vroeg Trauma Congres

Een groot aantal van de GGZ-patiënten is in de kinderjaren aanhoudend en langdurig getraumatiseerd. Deze vroege traumatisering vormt de meest basale en langdurige determinant voor gezondheid en welbevinden. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat een fasegerichte Multidisciplinaire  Integrale Traumabehandeling [MIT] zowel bij kinderen als bij volwassenen een enorm effectieve therapievorm is. Dankzij het groeiende aantal behandelaren dat zich hierin specialiseert, gaan steeds meer vroeg getraumatiseerde kinderen en volwassenen gezonder door het leven. Wij zijn trots op iedereen die aan dit prachtige resultaat in de behandeling, soms tegen de stroom in, een bijdrage heeft geleverd. Daarom staat ons 10de en tevens jubileumcongres in het teken van Vieren én Veerkracht met aandacht voor wat werkt en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, diagnostiek en behandelinterventies. Wees erbij!

Vakgebied met enorme potentie

Nederland staat internationaal bekend als een van de meest vooraanstaande landen in de diagnostiek en behandeling van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. Het vakgebied is niet alleen sterk in ontwikkeling, het is ook een vakgebied met een sterke opbouw, steeds meer gespecialiseerde behandelaren, wetenschappers en belangwekkende nieuwe ontwikkelingen. Kortom, een vakgebied van enorm maatschappelijk belang met een grote veerkracht en enorme potentie.

Wat is de impact van VCT? Bestaat veerkracht? En, wat werkt?

Op het congres verdiepen we ons plenair in het antwoord op de vraag: wat is de levenslange impact van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en bestaat er zoiets als veerkracht? In workshops praten we u bij over: Wat werkt? Wat niet? Wat is waardevol of juist discutabel? Uiteraard gaan de workshopleiders, allen docenten van de PAO Trauma Academie, ook in op de laatste resultaten die zij hebben geboekt binnen hun eigen expertisegebied. Het congres wordt feestelijk afgesloten met bijzondere muziek.

Aanmelden voor congres

Voor wie zich verder wil verdiepen in de diagnostiek en Multidisciplinaire Integrale traumabehandeling van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en collega’s in het traumaveld wil ontmoeten, is dit jubileumcongres een mooie gelegenheid. Meld u aan voor ons jubileumcongres!

Voor wie

Iedereen die beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is. Hulpverleners in de GGZ: psychiaters, [klinisch] psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen [specialisten], vaktherapeuten, orthopedagogen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, agogen, maatschappelijk werkers, haptotherapeuten, fysiotherapeuten, huis-, jeugdartsen, vertrouwensartsen, kinder & jeugdtherapeuten. Ook beleidsmakers, verzekeraars en bestuurders zijn van harte welkom.

Accreditaties

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP)
  • Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen
  • Vereniging V&VN Verpleegkundig Specialisten
  • Register Vaktherapie
Staat uw gewenste accreditatie er niet bij en u komt met meerdere personen, neem dan contact met ons op.

Locatie

Kosten

De kosten bedragen € 325 euro per persoon. Studenten betalen € 265 euro (bij inschrijving een kopie van de geldige collegekaart toevoegen).

Verhinderd?

Bij verhindering kunt u zich zonder kosten laten vervangen. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Restitutie bij annulering:
  • vóór 22 september: 25% van de deelnamekosten
  • tussen 22 september en 7 oktober: 50%
  • na 7 oktober vindt geen restitutie meer plaats.

22 november 2023 | 10e Vroeg Trauma-Congres: Vieren en Veerkracht

Blijf op de hoogte.

Nieuws en updates

Trauma Academie per 1 juli 2022 overgenomen door PAO Psychologie nascholing en opleiding

Benieuwd waarom Martijne Rensen van CELEVT en Margriet Wensink van PAO Psychologie dit zo’n goede ontwikkeling op het juiste moment vinden? PAO Trauma Academie De zeer plezierige en consistente gesprekken met Margriet Wensink, algemeen directeur van PAO Psychologie, zijn voor Martijne Rensen, oprichter en directeur van de Trauma Academie, doorslaggevend geweest voor het besluit om de Trauma Academie bij PAO Psychologie onder te brengen. De opleidingsprogramma’s, leidende principes en opleidingsvisie van de Trauma Academie zijn bij PAO Psychologie in goede handen. De naam Trauma Academie blijft gehandhaafd. CELEVT Trauma Academie De afgelopen jaren is de Trauma Academie uitgegroeid tot een volwaardige opleidingsorganisatie in de diagnostiek en behandeling van cliënten met complexe trauma gerelateerde problematiek als gevolg van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. De overgang naar PAO Psychologie biedt de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling en groei.  De eerstvolgende opleidingen van de Trauma Academie starten in januari 2023. Meer nieuwsberichten

Agenda

12-10-2022 | 9e CELEVT Congres Meer evenementen