Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering door  fysieke en psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, veroorzaakt ernstige en vaak complex samenhangende psychische, fysieke en sociale problemen met ingrijpende gevolgen voor de getroffene, diens omgeving en de maatschappij.

Het CELEVT Centrum Late Effecten van Vroegkinderlijke chronische Traumatisering maakt kennis beschikbaar over deze vormen  van traumatisering en over de mogelijkheden voor effectieve behandeling door

CELEVT verbindt expertises van voortrekkers in de behandelpraktijk met academische inzichten: vernieuwend, eclectisch en multidisciplinair.

Martijne Rensen, directeur CELEVT

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie