1-jarige Psychotrauma Opleiding VCT - Expert level 1

Adolescenten en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

De opleiding behelst: Screening, diagnostiek en behandelinterventies bij adolescenten en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), die ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT] hebben en die als gevolg daarvan complexe traumagerelateerde problematiek hebben ontwikkeld. Deze problematiek vraag om een integrale traumabehandeling door gespecialiseerde behandelaren.

Deze opleiding is momenteel nog volop in ontwikkeling.

Inhoud

Voor wie is deze opleiding?

De Psychotrauma jaaropleidingen zijn opleidingen voor [wettelijk erkende] professionals in de geestelijke gezondheidszorg [GGZ]. De opleiding kan gevolgd worden door (BIG) geregistreerde psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, orthopedapagoog-generalisten en zij die daarvoor in opleiding zijn, alsmede hun Vlaamse collega’s met gelijkwaardige post-academische vooropleiding, zoals een post graduaat in de psychotherapie.

Vereisten voor deelname

CGT-traumaverwerking
Van deelnemers wordt verwacht dat zij aantoonbaar opgeleid en ervaren zijn in traumabehandeling en minimaal de EMDR-basis opleiding hebben gevolgd bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Praktijkervaring
Deelnemers moeten minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn. Zij moeten van deze 12 uur minimaal 4 uur per week werken als behandelaar van adolescenten en volwassenen met een licht verstandelijke beperking die tevens een voorgeschiedenis hebben van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT], met als gevolg daarvan complexe traumagerelateerde problematiek.

Concreet moeten deelnemers:

 • Minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn.
 • Daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.
 • In staat zijn om huiswerkopdrachten te maken die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk .

Het opleidingsprogramma

Kennismakingsbijeenkomst

Lezing Anne Marsman 

Duur

Verleden in het heden – De lange termijn gevolgen van vroegkinderlijk trauma 

1/4 dag 

Leerresultaten

 • U maakt kennis met de Adverse Childhood Experiences Study 
 • U leert over de relatie tussen ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd en mentale en lichamelijke gezondheid 

Lezing Dr. Liesbeth Mevissen 

Cursus 1

Thema 

Duur

Basiskennis Vroege traumatisering, ontwikkelingspsychologie, breinontwikkeling, eerste screening en stabilisatiebegeleiding

3 dagen 

Leerresultaten

 • U hebt kennis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering in relatie tot breinontwikkeling, neurofysiologische ontwikkeling de persoonlijkheid (het zelf) en kan deze toepassen in de behandelpraktijk.
 • U leert het onderscheid tussen georganiseerde en gedesorganiseerde patronen van gehechtheid en weet dit te herkennen alsook van de relatie van gedesorganiseerde gehechtheid met dissociatieve stoornissen en de verschillende uitingsvormen van dissociatie.
 • U hebt heeft kennis van type II trauma, trauma-gerelateerde symptomen en klachten van PTSS, dissociatie en co-morbiditeit en van screeningmethoden met gevalideerde vragenlijsten om de eerste screening te doen.

Docent

Drs. Renate Geuzinge

Thema 

Duur

Effecten van vroege negatieve ervaringen op de neuropsychologische ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking

Leerresultaten

Volgt – houd de website in de gaten. 

Docent

Dr. Lex Wijnroks 

Cursus 2

Thema

Duur

Trauma bij LVB: screening en diagnostiek

2 dagen

Leerresultaten

Volgt – houd de website in de gaten. 

Docent

Dr. Liesbeth Mevissen 

Cursus 3

Thema

Duur

Psychiatrie en Licht Verstandelijke beperking [in ontwikkeling]

1-2 dagen

 

Leerresultaten

Volgt – houd de website in de gaten. 

Docent

Drs. Jeanet Niewenhuis [promotie september 2022]

Cursus 4

Thema

Duur

De therapeutische relatie

Leerresultaten

Volgt – houd de website in de gaten. 

Cursus 5

Thema

Duur

Voorbereiden op een behandeling waarin traumaverwerking mogelijk is, stabiliserende interventies en meer [slapende honden wakker maken]

3 dagen

Leerresultaten

Volgt – houd de website in de gaten. 

Docenten

Drs. Arianne Struik

Drs. Susan van der Woude

Cursus 6

Thema

Duur

Aanpassingen CGT Traumabehandeling EMDR en Exposure [concept titel]

4 dagen

Leerresultaten

Volgt – houd de website in de gaten. 

Docenten

Dr. Liesbeth Mevissen

Kim Bronsaer

Cursus 7

Thema

Duur

Bewegings- en lichaam-georiënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). 

3 dagen

Leerresultaten

Volgt – houd de website in de gaten. 

Docenten

Dr. Mia Scheffer

Drs. Irma de Leeuw

Cursus 8

Thema

Duur

LVB, autisme en VCT [concept titel]

1 dag

Leerresultaten

Volgt – houd de website in de gaten. 

Docent

Dr. Liesbeth Mevissen

Aangevraagde accreditaties

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie [NVvP]
 • Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten [FGzPt]
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie [NVP]
 • Vereniging voor Verpleegkundigen – Verpleegkundig Specialisten [V&V VS]
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen [NVO]
 • Register Vaktherapie [SRVB]
 • Vereniging voor Haptotherapie [VVH] (Vooralsnog afhankelijk van besluitvorming VVH. Voor informatie: VVH of info@celevt.nl)

Overige accreditaties aan de hand van de samenstelling van de opleidingsgroep.

Werkwijze

 • Ter afsluiting van iedere cursus moet een huiswerkopdracht gemaakt worden.
 • In de cursussen is plaats voor supervisie en casuïstiek bespreking.
 • De cursisten kunnen intervisiegroepen vormen en gebruik maken van de Trauma Academie lijst met supervisors [niet verplicht wel aanbevolen].
 • Het onderwijs is theorie en -praktijkgericht.
 • Er wordt binnen de evidence based kennisoverdracht ook gewerkt vanuit [eigen] casuïstiek en theoretische ondersteuning van de praktijkervaring, methoden en interventies.

Diploma

De cursist komt in aanmerking voor een diploma  als hij / zij

 • Aan de toetsingseisen heeft voldaan.
 • De huiswerkopdrachten met ‘voldoende beoordelingen’ afgerond zijn.
 • Aan 90% van de cursus heeft deelgenomen.

Kosten

De kosten voor deze opleiding worden bekend gemaakt zodra de opleiding ontwikkeld is. De kosten zijn inclusief:

 • accreditatie
 • digitale literatuur
 • lunch, koffie en thee

Boeken en andere (niet-digitale) literatuur zijn niet in de prijs inbegrepen.

Deelnemers ontvangen VIP-kortingen

 • 10 % korting op CELEVT Congres 12 oktober 2022 [als niet bij inschrijving van de opleiding meegenomen]
 • deelname CELEVT Congres 12 oktober 2022 voor 100 euro [geldt alleen bij aanvang van de inschrijving voor de opleiding].

Er is een mogelijkheid voor gespreide betaling.

Studiegids

Voor cursisten is een Studiegids en voorbereidingsformulier beschikbaar met uitgebreide opleidingsinformatie:

 • Gehele cursusprogramma
 • Literatuur en artikelen
 • Onderwerpen en Leerdoelen
 • Toetsing en huiswerkopdrachten
 • Intervisie
 • CELEVT Supervisorenoverzicht

Tijdsinvestering en data

De Opleiding duurt 1 jaar en vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld twee dagen per maand.

 • 7 cursussen (facultatief uit te breiden met 2 cursusdagen)
 • in totaal  20,5 cursusdagen verspreid over 1 jaar, Facultatief uit te breiden met 2 cursusdagen. In 130 contacturen

   

 • zelfstudie, literatuurstudie, huiswerkoprachten, randactiviteiten
 • kennismakingsbijeenkomst en lezing
 • diploma-uitreiking

Selectie en toelating

 • Aan de inschrijving voor de opleiding is altijd ook een persoonlijk kennismakingsgesprek verbonden
 • De Trauma Academie behoudt zich het recht voor iemand niet toe te laten als bij onvoldoende opleiding of ontbreken geschikte werkplek
 • Er zijn 14 à 20 plaatsen beschikbaar, deelname op volgorde van inschrijven
 • Bij de samenstelling van de opleidingsgroep wordt ook gekeken naar een evenwichtige samenstelling voor wat betreft opleiding, kennis en expertise.
 • Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken.
 • Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

Onvoorziene zaken

 • Annuleren kan alleen schriftelijk tot 4 weken voor de start van de Opleiding. Hieraan zijn 70 euro incl. BTW administratie- en kennismakingskosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.
 • Uitstel of afstel: als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld.
 • Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Vrijstelling

Vrijstelling kan worden aangevraagd voor specifieke cursussen. Voorwaarde is dat er aantoonbaar dezelfde cursus met sterk overeenkomend cursusprogramma is gevolgd en een cursuscertificaat/ diploma van een [erkende] GGZ-opleidingsinstelling wordt aangeleverd [bijvoorbeeld RINO].

Niet toegelaten?

Aanvragers die niet aan deze randvoorwaarden voldoen, kunnen niet worden toegelaten tot de 1-jarige psychotrauma
opleidingen aan de Trauma Academie. Voor hen worden mogelijk in de toekomst workshops en korte trainingen verzorgd. 

Ik wil graag meer informatie aanvragen

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie