Eénjarige Opleiding VCT Kind en jeugd | editie 2022-2023

Screening, diagnostiek, behandelinterventies bij kinderen en adolescenten met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering [VCT] en die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek gaat vaak samen met andere psychische stoornissen en vraagt om langdurige Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] door gespecialiseerde behandelaren.

Start september 2022

Visie en uitgangspunten

De Trauma Academie wil niet alleen vernieuwend zijn in de opleiding en behandelaanpak maar ook invulling geven aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. Binnen deze 1-jarige opleiding wordt hieraan ook expliciete aandacht besteed.

Daarbij doorbreken wij de traditionele scheidslijnen en spelen wij in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren wij praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

De opleiding is gebaseerd op de principes van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] en op de principes van de circulaire fasegerichte behandeling (meer lezen).

 • Screening en indicatiestelling
 • Stabilisatie en symptoomreductie
 • Traumaverwerking [integratie van traumatische ervaringen]
 • Re-integratie
Inhoud

Twee opleidingsniveaus

Master - post-hbo

 • [Big-geregistreerde] psychologen
 • verpleegkundigen [specialisten]
 • artsen
 • agogen
 • vaktherapeuten
 • haptotherapeuten
 • fysiotherapeuten
 • geselecteerde complementaire behandelaren en andere behandelaren die na aanvraag aan de toelatingscriteria voldoen.

Expert Level 1 - postacademisch

 • [Big-geregistreerde] psychiaters
 • klinisch psychologen
 • psychotherapeuten
 • GZ-psychologen
 • orthopedagogen-specialist
 • en zij die daarvoor in opleiding zijn.

Aangevraagde accredities

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie [NVvP]
 • Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten [FGzPt]
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie [NVP]
 • Register Vaktherapie [SRVB]

Overige accreditaties aan de hand van de samenstelling van op de opleidingsgroep.

Vereisten voor deelname

 • minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn
 • en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering
 • in staat om de huiswerkopdrachten die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk te maken.

Selectie en toelating

 • Aan de inschrijving voor de opleiding is altijd ook een persoonlijk kennismakingsgesprek verbonden
 • De Trauma Academie behoudt zich het recht voor iemand niet toe te laten als bij onvoldoende opleiding of ontbreken geschikte werkplek
 • Er zijn 14 à 20 plaatsen beschikbaar, deelname op volgorde van inschrijven
 • Bij de samenstelling van de opleidingsgroep wordt ook gekeken naar een evenwichtige samenstelling voor wat betreft opleiding, kennis en expertise.
 • Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken.
 • Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

Diploma

De cursist komt in aanmerking voor een diploma  als hij / zij

 • aan de toetsingseisen heeft voldaan
 • de huiswerkopdrachten met ‘voldoende beoordelingen’ afgerond zijn
 • aan 90% van de cursus heeft deelgenomen

Tijdsinvestering

De Opleiding duurt 1 jaar en vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld twee dagen per maand.

 • 7 cursussen (facultatief uit te breiden met 2 cursusdagen)
 • in totaal  20 cursusdagen
 • en 130 contacturen
 • zelfstudie, literatuurstudie, huiswerkoprachten, randactiviteiten
 • kennismakingsbijeenkomst en lezing
 • diploma-uitreiking

Werkwijze

 • Ter afsluiting van iedere cursus moet een huiswerkopdracht gemaakt worden.
 • In de cursussen is plaats voor supervisie en casuïstiek bespreking.
 • De cursisten kunnen intervisiegroepen vormen en gebruik maken van de Trauma Academie lijst met supervisors [niet verplicht wel aanbevolen].
 • Het onderwijs is theorie en -praktijkgericht.
 • Er wordt binnen de evidence based kennisoverdracht ook gewerkt vanuit [eigen] casuïstiek en theoretische ondersteuning van de praktijkervaring, methoden en interventies.

Kosten

Deelname aan de opleiding kost € 4400, de facultatieve uitbreiding met twee dagen € 350. De kosten zijn inclusief:

 • accreditatie
 • digitale literatuur
 • lunch, koffie en thee

Boeken en andere (niet-digitale) literatuur zijn niet in de prijs inbegrepen.

Deelnemers ontvangen VIP-kortingen

 • 10 % korting op CELEVT Congres 2022 [als niet bij inschrijving van de opleiding meegenomen]
 • deelname CELEVT Congres 2022 voor 100 euro [geldt alleen bij aanvang van de inschrijving voor de opleiding].

Er is een mogelijkheid voor gespreide betaling.

Onvoorziene zaken

 • Annuleren kan alleen schriftelijk tot 4 weken voor de start van de Opleiding. Hieraan zijn € 70 administratie- en kennismakingskosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.
 • Uitstel of afstel: als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld.
 • Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie