VCT-Expert Level-2 - Vervolgopleiding Psychotrauma Behandeling Volwassenen

Volwassenen | Vervolgopleiding Level 2

Screening, diagnostiek, behandelinterventies bij volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering [VCT] en die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek gaat vaak samen met andere psychische stoornissen en vraagt om langdurige Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] door gespecialiseerde behandelaren.

In ontwikkeling

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

De opleiding VCT-Expert Level-2 voor de behandeling van volwassenen kan gevolgd worden door behandelaren die de Psychotrauma Opleiding VCT-Expert Level-1 aan de Trauma Academie met diploma hebben afgerond.

De Psychotrauma Jaaropleidingen op zijn opleidingen voor [wettelijk erkende] professionals in de geestelijke gezondheidszorg [GGZ]. De opleiding kan gevolgd worden door (BIG) geregistreerde Psychiaters, Klinisch Psychologen,   Psychotherapeuten, GZ-psychologen, Orthopedapagoog-generalist en zij die daarvoor in opleiding zijn, alsmede hun Vlaamse collega’s met gelijkwaardige post-academische vooropleiding, zoals een post graduaat in de psychotherapie.

De behandelaren zijn ervaren in de behandeling van Volwassenen met ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek gaat vaak samen met andere psychische stoornissen en vraagt om langdurige Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] door gespecialiseerde behandelaren. 

CGT-traumaverwerking

Van deelnemers wordt verwacht dat zij aantoonbaar de EMDR-basis hebben gevolgd bij de VEN.

Vereisten voor deelname

Deelnemers moeten minimaal 8 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. U moet ook in staat zijn om de huiswerkopdrachten die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk te maken.

Vrijstelling ervaren trauma-behandelaren

Vrijstelling kan worden aangevraagd door [Big-geregistreerde] Psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ-Psychologen, Orthopedagogen-generalist. 

Voorwaarden:
Eerder aanwijsbaar en relevant opgeleid op [delen van] het kennisgebied VCT-ExpertLevel-1 Trauma Academie en beschikken over minimaal 10 jaar praktijkervaring in de behandeling van Volwassenen met ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld, supervisie gevolgd, motivatiebrief, cv en certificaten. De leeftijd van de deelnemer is boven de 53 jaar.

Aan het verzoek tot vrijstelling en beoordeling zijn kosten verbonden. Vrijstelling kan worden aangevraagd bij de Trauma Academie via m.rensen@celevt.nl.

Het Opleidingsprogramma

Cursus 1

Thema

Duur

Diagnostiek dissociatieve stoornissen, differentiaal diagnostiek met CPTSS, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, nabootsing en andere psychiatrische stoornissen. [concept-titel]

4 dagen [mogelijk met terugkom/supervisiedag]

Drs. Desiree Tijdink

Cursus 2

Thema

Duur

Lichaamsgerichte diagnostiek bij Vroeg Trauma en Hechtingsproblematiek. [concept-titel]

2 dagen

Dr. Mia Scheffers

Cursus 3

Thema

Duur

Dilemma’s in de behandeling van clienten met Complexe Dissociatieve Stoornissen [concept-titel]

2,5 dag [mogelijk met terugkom/supervisiedag]

Dr Suzette A. Boon                                   Drs. Christel Kraaij 

Cursus 4

Thema

Duur

Transmethodische interventies CGT-traumabehandeling bij complexe Dissociatieve Stoornissen. [concept-titel]

0,5 dag  

Docent(en) volgen. 

Cursus 5

Thema

Duur

Synthese en Realisatie in de behandeling van Complexe Dissociatieve Stoornissen. [concept-titel]

1 dag.

Drs. Suzette Boon

Cursus 6

Thema

Duur

Verdieping Persoonlijkheidsproblematiek bij vroeg trauma [concept-titel]

2 dagen

Drs. Martijn Stöfsel

Cursus 7

Thema

Duur

Neuropsychologie, somatische dissociatie, alexisthemie, SOLK. [concept-titel]

2 dagen

Dr. Annemiek van Dijke

Cursus 8

Thema

Duur

Doorlopende Supervisiegroep De Veerkrachtige traumatherapeut [concept-titel]

3 dagen

Drs. Renate Geuzinge

Cursus 9

Thema

Duur

Presenteren en bespreken behandelverslagen.

2 dagen

Docenten: nader te bepalen.

Verdieping en specialisatie

De opleiding duurt 1 jaar, is gericht op verdieping en specialisatie en kenmerkt zich door:

Verdieping behandelpraktijk

 • Naast theorie veel praktijkkennis, oefenen, video-review en nabespreken.
 • Zelfstudie [literatuurstudie].
 • Ter afsluiting van iedere cursus moet een huiswerkopdracht en/of video review gemaakt worden.
 • Ten afsluiting van de gehele opleiding maakt de deelnemer een afsluitende praktijkopdracht.

Supervisie

 • In de cursussen is plaats voor supervisie en casuïstiek bespreking.
 • Groepssupervisie [cursus de veerkrachtige traumatherapeut] is ingebed in de opleiding.
 • Individuele supervisie [minimaal vier] bij een bij een bij de Trauma Academie ingeschreven supervisor.

Oefenen, intervisie en supervisie, leertherapie

 • Iedere cursist heeft een collega-cursist om casuïstiek te bespreken.
 • Intervisiegroepen voor collegiale consultatie naast de opleiding verplicht.
 • Leertherapie voor [nader te bepalen].

Toetsing

 • Huiswerkwerkopdrachten
 • Video-reviews
 • Behandelverslag [eindverslag]

Volledige opleiding VCT-Expert​

De volledige opleiding tot gecertificeerd VCT-Expert omvat drie opleidingsjaren:
Level 1 – 8 cursussen. 22 cursusdagen. Intervisie.
Level 2 – 7 cursussen. 19 – 22 cursusdagen. Intervisie. Supervisie. 
Level 3 – In ontwikkeling

Frequentie

De opleiding VCT-Expert Level 1 wordt eenmaal per jaar georganiseer [vanaf 2019]
De opleiding VCT-Expert Level 2 wordt eenmaal per drie jaar georganiseerd [vanaf 2023]
De opleiding VCT-Expert Level 3 wordt eenmaal per drie jaar georganiseerd [vanaf 2025]

Aangevraagde accreditaties

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie [NVvP]
 • Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten [FGzPt]
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie [NVP]
 • Vereniging voor Verpleegkundigen – Verpleegkundig Specialisten [V&VS]
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen [NVO]

  Overige accreditaties aan de hand van de samenstelling van op de opleidingsgroep.

Diploma

De cursist komt in aanmerking voor een diploma  als hij / zij

 • aan de toetsingseisen heeft voldaan
 • de huiswerkopdrachten met ‘voldoende beoordelingen’ afgerond zijn
 • aan 90% van de cursus heeft deelgenomen

Visie en uitgangspunten

De Trauma Academie wil niet alleen vernieuwend zijn in de opleiding en behandelaanpak maar ook invulling geven aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. Binnen deze 1-jarige opleiding wordt hieraan ook expliciete aandacht besteed.

Daarbij doorbreken wij de traditionele scheidslijnen en spelen wij in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren wij praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

De opleiding is gebaseerd op de principes van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] en op de principes van de circulaire fasegerichte behandeling (meer lezen).

 • Screening en indicatiestelling
 • Stabilisatie en symptoomreductie
 • Traumaverwerking [integratie van traumatische ervaringen]
 • Re-integratie

Kosten

Deelname aan deze opleiding kost € ……. de facultatieve uitbreiding met twee dagen € ….,-. De kosten zijn inclusief:

 • accreditatie
 • digitale literatuur
 • lunch, koffie en thee

Boeken en andere (niet-digitale) literatuur zijn niet in de prijs inbegrepen.

Deelnemers ontvangen VIP-kortingen

 • 10 % korting op CELEVT Congres 12 oktober 2022 [als niet bij inschrijving van de opleiding meegenomen]
 • deelname CELEVT Congres 12 oktober 2022 voor 100 euro [geldt alleen bij aanvang van de inschrijving voor de opleiding].

Er is een mogelijkheid voor gespreide betaling.

Tijdsinvestering en data

De Opleiding duurt 1 jaar en vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld twee dagen per maand.

Selectie en toelating

 • Aan de inschrijving voor de opleiding is altijd ook een persoonlijk kennismakingsgesprek verbonden
 • De Trauma Academie behoudt zich het recht voor iemand niet toe te laten als bij onvoldoende opleiding of ontbreken geschikte werkplek
 • Er zijn 14 à 20 plaatsen beschikbaar, deelname op volgorde van inschrijven
 • Bij de samenstelling van de opleidingsgroep wordt ook gekeken naar een evenwichtige samenstelling voor wat betreft opleiding, kennis en expertise.
 • Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken.
 • Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

 

Praktijkervaring

Deelnemers moeten minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van Volwassenen met ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. 

Huiswerkopdrachten

U moet in staat zijn om de huiswerkopdrachten die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk te maken.

Onvoorziene zaken

 • Annuleren kan alleen schriftelijk tot 4 weken voor de start van de Opleiding. Hieraan zijn 70 euro incl. BTW administratie- en kennismakingskosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.
 • Uitstel of afstel: als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld.
 • Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Ik wil graag meer informatie aanvragen

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie