Zesde landelijke CELEVT congres 10 oktober 2018 in Amersfoort

Thema: Een positieve omgeving kan de schadelijke gevolgen van jeugdtrauma’s omdraaien. De Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] in de dagelijkse behandelpraktijk.

Bij Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] gaat het om het geheel van reacties, klachten en symptomen waarbij zowel de aanhoudende traumatisering als de meervoudige psychische, somatische en maatschappelijke gevolgen een rol spelen. Deze Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling sluit aan bij een wereldwijde ontwikkeling waarbij reguliere en complementaire behandelingen, waarvan wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk de effectiviteit en veiligheid heeft aangetoond, gecombineerd worden. Hierbij worden alle dimensies van het bestaan [psychische, lichamelijke, maatschappelijke, mentale en spirituele] in de behandeling betrokken.
In termen van positieve gezondheid is er aandacht voor factoren die bevorderen dat iemand het vermogen heeft te herstellen en een zinvol persoonlijk en maatschappelijk leven te leiden. De WHO omschrijft dit als: ‘the ability to adapt and to self-manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Voor informatie neem contact op Martijne Rensen, programmamanager van het congres via info@celevt.nl of onderstaand contactformulier.
Lees hier de vooraankondiging.