Zesde landelijke CELEVT congres 10 oktober 2018 in Amersfoort

Thema: Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: Schaamte en schuld in de traumabehandeling.

Schaamte en schuld spelen in de behandeling bij vroeg getraumatiseerde cliënten een belangrijke rol. De aanhoudende en vaak levensbedreigende traumatisering veroorzaakt levenslange belevingen van er niet te mogen zijn, niet te mogen leven, nietswaardig te zijn, eigenlijk als hele persoon te moeten verdwijnen. Deze devaluering van het zelf gaat gepaard met onverdraaglijke gevoelens van schaamte en schuld. Dit leidt tot diepe breuken in de relatie met zichzelf en in de relatie met belangrijke anderen waarin eenzaamheid en isolement, angst, wantrouwen en onzekerheid de boventoon voeren. Het beleven van verbindingen in het hier en nu lijkt vaak niet te verdragen te zijn. Dat vindt ook zijn weerslag in de behandeling. De diepgaande gevolgen van schaamte en schuld kunnen niet worden verdreven door woorden alleen, transitionele ervaringen zijn nodig om een positieve betekenis te kunnen geven aan de relatie met zichzelf en aan de relatie tot anderen. In dit proces ontstaan ook weer nieuwe mogelijkheden van zelfwaardering en het aangaan van betekenisvolle relaties. In de therapie met vroeg-getraumatiseerden is dat is een enorme uitdaging, zowel voor de cliënt als voor de therapeut.

Vanaf eind januari 2018 staat het programma op de website en wordt voor vroege beslissers aanmelding met korting mogelijk. Deelnemers aan opleidingen bij de Trauma Academie hebben VIP korting!

Wilt u een bijdrage leveren of een workshop verzorgen, of wilt u het congres sponsoren, neem dan contact op met Martijne Rensen, directeur CELEVT en programma manager van het congres. Dat kan via 020 364 26 39 of via info@celevt.nl of onderstaand contactformulier.

Lees hier de vooraankondiging.