Zesde HART College Symposium

Zesde HART College Symposium.

Vroege traumatisering: wat is de betekenis van schaamte en schuld bij het ontwikkelen van een betekenisvolle relatie met jezelf en anderen?
Voor volwassenen met vroegkinderlijke trauma’s en hun naasten.

Introductie
Schaamte en schuld spelen bij mensen met vroege jeugdtrauma’s een belangrijke rol. Levenslang kan het gevoel blijven bestaan van niet goed genoeg te zijn en er eigenlijk niet te mogen zijn. Dit kan leiden tot moeilijkheden in de relatie met jezelf en in de relatie met belangrijke anderen. En tot eenzaamheid en isolement, lage zelfwaardering, angst en onzekerheid. De gevolgen van schaamte en schuld kunnen niet worden verdreven door woorden alleen, ook nieuwe ervaringen en het aangaan van betekenisvolle relaties zijn nodig. Niet alleen in eigen leven maar ook in de therapie is dat een enorme uitdaging, zowel voor de cliënt als voor de therapeut. In dit symposium stellen we ons de vraag: hoe kan je met schuld en schaamte om leren gaan, jezelf meer gaan waarderen, en de relatie met anderen verbeteren? Er is tijd om met de sprekers van gedachten te wisselen en om mensen met vergelijkbare ervaringen te ontmoeten. Ook is in de pauze er weer de ruimte om informatie te krijgen. Wij ontmoeten u graag op vrijdagmiddag 29 maart 2018 in Amstelveen!

Programma
Dagvoorzitter: Drs. Martijne Rensen
Muziek: Mw. Anja Vlasblom

12.30
Ontvangst en registratie, koffie en thee.

13.00
Welkom en toelichting op het programma. Vroege traumatisering: wat is de betekenis van schaamte en schuld? Drs. Martijne Rensen, sociale wetenschapper, oprichter en directeur CELEVT.

13.10 Schaamte als intens pijnlijke emotie in de therapiekamer; wederzijdse onbewuste processen die ook kunnen verrijken. Drs. I (Irma) Roovers, klinisch psycholoog, psychotherapeut.
Schaamte is een intens pijnlijk emotie. We kennen dit allemaal in meer of mindere mate. Schaamte die betrekking heeft op vroegkinderlijke chronische traumatisering gaat verder en dieper. Zelden waren hier goedkeurende blikken. Schaamte kan zulke destructieve vormen aannemen dat deze, ter overleving, niet anders dan volledig afgespleten kan worden. Maar daarmee is deze niet uit de wereld. Deze gevoelens komen, hoe dan ook, ook in de therapiekamer. Ze worden overigens meestal niet herkend, wederzijds onbewuste processen gaan lopen. Want hoe zit de binnenwereld van de behandelaar in elkaar. Hoeveel verborgen hoekjes heeft hij of zij? In deze lezing zullen we het hebben over hoe niet onderkende schaamte, zowel bij de behandelaar als bij de cliënt, behandelprocessen kan verstoren maar zeker ook kan verrijken.

14.00
Rustmoment met muziek van Anja Vlasblom

14.10
De logische, maar uiterst destructieve beschermingsmechanismen die schaamte en schuld heten. Mw. Therese Bravenboer, Ervaringsdeskundige, EFT therapeut, voorzitter Stichting Revief.
Het leven van vroeg getraumatiseerde mensen is veelal doordrenkt met pijn, schaamte en schuld. Jonge kinderen die aanhoudend getraumatiseerd worden, leren al vroeg zich te beschermen tegen het innerlijk weten dat volwassenen niet altijd te vertrouwen zijn. Dit weten is voor kinderen niet te verdragen. Om je voortbestaan als kind te garanderen heb je betrouwbare volwassenen nodig. Om je veilig te voelen, moet je kunnen vertrouwen op de onvoorwaardelijke liefde, zorg en bevestiging van je naasten. Als die niet veilig blijken te zijn, kan een kind niet anders concluderen dat het zelf niet klopt en het zelf dus wel slecht moet zijn. Dit beschermingsmechanisme maakt de wereld verklaarbaar, geeft een schijnveiligheid en een zekere mate van macht. Vroeg getraumatiseerde volwassenen kunnen vaak niet anders dan vanuit dit perspectief naar zichzelf te kijken. In deze lezing wordt u meegenomen in de verwarrende wereld van vroeg getraumatiseerde mensen en wordt het uiterst logische, maar destructieve proces geschetst van het overlevingsmechanisme dat schaamte en schuld heet.

15.00
Theepauze met Informatiekramen
CELEVT geeft support aan Stichting Praat, met het project: Nederland hangt de vuile was buiten. 33 km op de Afsluitdijk in 2023! Help mee de waslijn vol te krijgen. Lees onderaan meer!

15.30
Rustmoment met muziek van Anja Vlasblom

15.40
Ervaringsdeskundigheid en de existentiële voedingsbodem van pijn en schaamte bij vroege traumatisering. Je wilt ervan af, de samenleving wil ervan af maar het maakt ook wie je bent. Dr. Alie Weerman, Psycholoog, Lector GGZ en Samenleving, kenniscentrum Gezondheid en Welzijn, hogeschool Windesheim.
Ervaringsdeskundigheid is geworteld in persoonlijke ervaringen met onmacht, ontwrichting, trauma. De existentiële voedingsbodem is doordrenkt met pijn en schaamte. Een voedingsbodem die je liever niet had gehad. Waar je vanaf wilt, maar waarop je desondanks geënt bent. Waardoor je – lijfelijk en soms woordloos – weet hebt van de gevaren van het bestaan. Angstwekkende oncontroleerbare gebieden willen we het liefst verdonkeremanen. Dat geldt niet alleen voor degenen die lijden, maar ook als samenleving willen we het geweld, het tragische en onmaakbare liever laten verdwijnen in snelle oplossingen met veel nadruk zelfmanagement. Hoe kun je nu trots zijn op een deskundigheid die is gebaseerd op lijden en onrecht? Waarom zou je in opleiding of werk deze duistere onverdraaglijke kanten van je leven aan het licht willen brengen er een deskundigheid op willen baseren?

16.30
Rustmoment met muziek van Anja Vlasblom

16.40
Nabespreking met de spreeksters. Gelegenheid tot vragen, uitwisseling en inspiratie. Met Irma Linge, Therese Bravenboer, Alie Weerman. Gespreksleider Martijne Rensen.

17.00
Afsluiting, aansluitend kleine borrel.

Over de sprekers
Mw. Therese Bravenboer is ervaringsdeskundige, voorzitter van Stichting Revief, natuurgeneeskundige en EFT therapeut. Nadat haar kinderen ook misbruikt bleken te zijn, heeft ze samen met anderen een stichting opgericht die lotgenotendagen organiseert en opkomt voor de belangen ven mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Therese maakt zich onder andere met haar Project Unbreakable hard voor het doorbreken van het taboe op seksueel misbruik.
Drs. Martijne Rensen is sociale wetenschapper, verandermanager en organisatie adviseur. Zij is oprichter en directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) waarvan het HART College en de Trauma Academie onderdeel uitmaken. Zij is ook oprichter en directeur van de Stichting STRAKX en ontwerper van het model van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT).
Drs. Irma Roovers is klinisch psycholoog-psychotherapeut, eigen praktijk, gespecialiseerd in processen die betrekking hebben op vroegkinderlijke ontwikkeling en verstoringen. Tevens supervisie, coaching en advies. Docent diagnostiek aan diverse GZ opleidingen. Als supervisor verbonden aan Van Rhoon Psychologen Zwijndrecht en omstreken. Schrijft pro justitia rapportages.
Mw. Anja Vlasblom is doktersassistente, geeft als ervaringsdeskundige regelmatig lezingen aan studenten en ander belangstellenden. Ze scheef ook het boek ‘Dagleven’ over de gevolgen van haar opvoeding. Daarnaast speelt ze accordeon.
Dr. Alie Weerman studeerde theoretische psychologie aan de Vrije Universiteit. Zij werkte een jaar als onderzoeker op de VU en werkte vervolgens – vanwege haar eigen patiëntervaring – als ondersteuner van een Patiëntenraad in een psychiatrisch centrum. Zij deed als freelancer diverse opdrachten op het gebied van cliëntenparticipatie en maatschappelijke participatie. Vanaf 1990 werkt zij als docent (en later als onderzoeker) bij Hogeschool Windesheim. Zij heeft meer dan 30 publicaties in vakbladen op het gebied van psychiatrie en verslaving, en vijf (studie)boeken op dit gebied op haar naam staan. Zij ontwikkelde het uitstroomprofiel Ervaringsdeskundigheid binnen de opleiding Social Work. Alie is ervaringsdeskundig en zij promoveerde in 2016 cum laude op het onderwerp Ervaringsdeskundige Zorg- en Dienstverleners. Hierin verbindt zij professionele praktijkkennis en wetenschappelijke kennis met ervaringskennis. Zij geeft hierbij ook een wetenschapstheoretische onderbouwing van ervaringskennis.

CELEVT geeft support aan Stichting Praat, met het project: NEDERLAND HANGT DE VUILE WAS BUITEN.

33 Kilometer over de Afsluitdijk in 2023!

In 2023 wil Praat een waslijn over de Afsluitdijk te spannen. Een waslijn met 33 kilometer vuile was, die duidelijk maakt wat de impact van kindermishandeling is op het leven van de slachtoffers. 33 kilometer vuile was waarmee we duidelijk maken dat de samenleving kinderen moet beschermen tegen mishandeling, hen moet helpen bij de verwerking hiervan en de volwassen slachtoffers de hulp moet bieden die zij nodig hebben. Door de waslijn over de Afsluitdijk te spannen, werpt PRAAT LETTERLIJK een dijk op tegen kindermishandeling.

image001 (1) CG_20131017-4546 (1)

Stichting Praat hangt de vuile was buiten, en daarmee maakt zij kindermishandeling en de gevolgen daarvan zichtbaar. Voor een korte impressie zie https://vimeo.com/132356374

U kunt Stichting Praat helpen door dit project te steunen door in de Pauze uw bijdrage te leveren aan het volmaken van de waslijn! Voor meer informatie over de Stichting Praat: www.praatoverkindermishandeling.nl.


Informatie:
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

DATUM
Vrijdagmiddag 29 maart 2019 van 13.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE
Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen.

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Als u zich aanmeldt betekent dit automatisch ook dat u de deelnamekosten moet betalen. U ontvangt hiervoor een factuur.


Ik meld me aan voor


Tot 34.000 euro; 43,50Van 34.000 – 78.000 euro; 59,50Boven 78.000 euro; 89,50

Wanneer u gebruik wilt maken van een korting voor mensen met een minimum inkomen op gezinsniveau/bijstand ontvangen wij graag uw toelichting

Ja ik sponsor iemand!

10 euro20 euro49,50 euro