Vijfde HART College Symposium

Vijfde HART College Symposium


Voor volwassenen met ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren, waaronder psychische en / of fysieke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik en hun naasten.

Thema: Herstel van vroege emotionele verwaarlozing en mishandeling: het kan! Hechten, gevoel van eigenwaarde en persoonlijke relaties.

Van de verschillende vormen vroegkinderlijke traumatisering komt emotionele verwaarlozing en mishandeling het meest voor, het gaat vaak ook samen met andere vormen van mishandeling en misbruik. Grootschalige onderzoeken laten zien dat juist emotionele verwaarlozing en mishandeling ernstige en langdurige psychische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een sterke invloed op de kwaliteit van hechtingsrelaties, interpersoonlijke relaties en gevoelens van eigenwaarde. Herstellen? Het kan! Vragen voor dit symposium zijn: Hoe in eigen leven en binnen de therapeutische werkrelatie om te gaan met hechtingsproblematiek en gevoelens van eigenwaarde? En de lastige en productieve aspecten hiervan? Er is tijd om met de sprekers van gedachten te wisselen en om mensen met vergelijkbare ervaringen te ontmoeten. Ook is er weer de ruimte om informatie te krijgen van verschillende cliëntenverenigingen en belangen organisaties. Wij ontmoeten u graag op vrijdagmiddag 16 maart 2018 in Amstelveen!

Korte Bio sprekers

Renate Geuzinge is gz-psycholoog en psychotherapeut gespecialiseerd in Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Ze is supervisor voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en op dit moment behandelregulator (a.i.) bij Top Referent Trauma centrum (TRTC) van GGZ Drenthe. Ze is tevens oprichter van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en redacteur voor het Tijdschrift voor Experientele Psychotherapie (tPeP).
Ted Kloosterboer is hovenier, ervaringsdeskundige en oprichter en directeur van Stichting Praat. Praat maakt kindermishandeling bespreekbaar vanuit ervaringskennis én met een gedegen theoretische onderbouwing. Praat geeft voorlichting, training, workshops aan (aankomend) professionals, dit doen we bij o.a. de Hogeschool van Amsterdam en kinderopvang organisatie Partou. En we werken aan bewustwording bij het grote publiek. Dit doen we door Praatposters uit te geven en zogenaamde vuile was manifestaties te organiseren.
Mia Scheffers is bewegingswetenschapper, psychomotorisch therapeut/integratief bewegingstherapeut en seksuoloog. Zij werkte ruim 20 jaar binnen de traumabehandeling, bij Centrum ’45 en in eigen praktijk. Zij ontwikkelde een behandelprogramma toegespitst op lichaamsbeleving en seksualiteit bij trauma. Momenteel is zij verbonden aan het lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn van Hogeschool Windesheim. Zij doet onderzoek naar de effecten van een psychomotorisch behandelprogramma binnen de stabilisatiefase bij mensen met complexe traumagerelateerde problematiek en naar de relatie tussen lichaamsbeleving en psychiatrische problematiek.
Martijne Rensen is sociale wetenschapper, verandermanager en organisatie adviseur. Zij is oprichter en directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) waarvan het HART College en de Trauma Academie onderdeel uitmaken. Zij is ook oprichter en directeur van de Stichting STRAKX en ontwerper van het model van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT).
Anja Vlasblom is doktersassistente, geeft als ervaringsdeskundige regelmatig lezingen aan studenten en ander belangstellenden. Ze scheef ook het boek ‘Dagleven’ over de gevolgen van haar opvoeding. Daarnaast speelt ze accordeon.

Kosten en inschrijven

Schrijf u via het formulier in.

Annuleren alleen schriftelijk voor 3 maart 2018 via info@celevt.nl, hieraan zijn 15 euro administratiekosten verbonden.

Kosten per inkomensgroep **:
Tot 34.000 euro; 43,50
Van 34.000 – 78.000 euro; 59,50
Boven 78.000 euro; 89,50

** Kortingsregeling voor Minima
Als u een minimum inkomen hebt (bijstand) en in aanmerking wilt komen voor de kortingsregeling ad 29,50 euro kunt u schriftelijk contact opnemen met Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl.

Informatie:
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

Sponsoring
Is uw inkomen heel laag, dan kunt u als er voldoende sponsoren zijn ook in aanmerking komen voor sponsoring. Aanvragen voor sponsoring worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U kunt schriftelijk contact opnemen met Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de bijeenkomsten van het Landelijk HART College. Neem contact met uw zorgverzekeraar. In bepaalde gevallen wordt ook vergoed vanuit de WMO of PGB.

CELEVT congres
Neem contact op met Martijne Rensen.


DATUM
Vrijdagmiddag 16 maart 2018 van 13.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE
Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen.

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: mevr. Drs. Martijne Rensen
Muziek: Mw. Anja Vlasblom

12.30 Ontvangst en registratie, koffie en thee
13.00 Welkom. Herstellen van emotionele verwaarlozing en mishandeling. Kan dat? En wat betekent dat? Anja Vlasblom, auteur van het boek ‘Dagleven’ en Martijne Rensen Oprichter en directeur CELEVT en Stichting STRAKX.
13.30 Verbinden is hoofdzaak: vroegkinderlijke chronische traumatisering vanuit een interpersoonlijk neurobiologisch perspectief. Drs. Renate Geuzinge, GZ-Psycholoog, psychotherapeut en opleider.
Emotionele verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik in de kindertijd echoot het gehele leven door in het functioneren van het brein. Uit hersenonderzoeken bleek dat drie grote integratieve weefsels in het brein ofwel beperkt zijn in hun groei ofwel beschadigd zijn geraakt door deze ervaringen. Beperkte integratie heeft grote gevolgen voor het mentale functioneren van iemand die vroegkinderlijk is getraumatiseerd en kan uiteindelijk leiden tot een scala aan klachten. In deze lezing legt Renate vanuit een interpersoonlijke neurobiologisch perspectief uit hoe beperkte integratie tot uiting komt in klachten, in de therapeutische relatie en wat dit betekent voor herstel. Neurowetenschappelijk onderzoek heeft namelijk ook aangetoond dat reorganisatie van het brein door groei van nieuwe verbindingen het gehele leven lang mogelijk blijft.
14.20 Muziek met Anja Vlasblom
14.30 Psychische mishandeling en verwaarlozing; Vaak een onzichtbare vorm van mishandeling maar met grote gevolgen. Ted Kloosterboer, Oprichter en Directeur Stichting PRAAT over kindermishandeling.
Kinderen die in hun vroege kinderjaren ernstig en aanhoudend psychisch mishandelend en / of verwaarloosd worden, zijn voor hun leven getekend, en hebben gespecialiseerde hulp nodig om met deze gevolgen te kunnen leven. Ted gaat vanuit haar eigen ervaring en die van vele anderen in op de schade die veroorzaakt wordt door psychische mishandeling en verwaarlozing. Ze geeft aan de hand van voorbeelden aan dat deze vormen van mishandeling zeer ernstige gevolgen hebben, zowel in de kindertijd als in het volwassen leven.
15.15 Theepauze. Informatiekramen en Stichting PRAAT met Ted Kloosterboer.
In de pauze is er de mogelijkheid om letterlijk met het thema van de dag aan de slag te gaan. Als je wilt kun je meedoen met een ‘Vuile Was’ van Stichting PRAAT en gedachten of gevoelens over psychische mishandeling en verwaarlozing en de gevolgen in de volwassenheid opschrijven en ophangen.
15.45 Muziek met Anja Vlasblom.
15.55 Vroege trauma’s en lichamelijkheid: stilstaan bij oude pijnlijke gevoelens én nieuwe goede ervaringen opdoen. Drs. Mia Scheffers bewegingswetenschapper, psychomotorisch therapeut/integratief bewegingstherapeut en seksuoloog.
Het is een misverstand dat het lichaam alleen geraakt en beschadigd wordt wanneer er sprake is van lichamelijke grensoverschrijding. Zowel grensoverschrijdende gebeurtenissen als gebrek aan contact of het onberekenbaar zijn van het contact hebben negatieve invloed op het tot stand komen van een coherente en positieve lichamelijkheid. Nonverbale en lichamelijke interactie staan aan de basis van niet alleen de lichamelijke, maar ook de psychische ontwikkeling en staan aan de basis van een gezonde hechting.
16.45 Gelegenheid tot uitwisseling met de sprekers.
17.00 Afsluiting, aansluitend kleine borrel.

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Als u zich aanmeldt betekent dit automatisch ook dat u de deelnamekosten moet betalen. U ontvangt hiervoor een factuur.


Ik meld me aan voor


Tot 34.000 euro; 43,50Van 34.000 – 78.000 euro; 59,50Boven 78.000 euro; 89,50

Wanneer u gebruik wilt maken van een korting voor mensen met een minimum inkomen op gezinsniveau/bijstand ontvangen wij graag uw toelichting

Ja ik sponsor iemand!

10 euro20 euro49,50 euro