Zesde HART College Symposium

Zesde HART College Symposium


Volwassenen met vroegkinderlijke trauma’s en hun naasten.

Vroege traumatisering: hoe kan je een betekenisvolle relatie met jezelf en anderen ontwikkelen. En wat is de betekenis van schuld en schaamte?

Schaamte en schuld spelen bij mensen met vroege jeugdtrauma’s een belangrijke rol en kunnen levenslange belevingen veroorzaken van niet goed genoeg te zijn en er eigenlijk niet te mogen zijn. Dit kan leiden tot moeilijkheden in de relatie met jezelf en in de relatie met belangrijke anderen, met eenzaamheid en isolement, lage zelfwaardering, angst en onzekerheid. De gevolgen van schaamte en schuld kunnen niet worden verdreven door woorden alleen, ook nieuwe ervaringen en het aangaan van betekenisvolle relaties zijn nodig. Niet alleen in eigen leven maar ook in de therapie is dat een enorme uitdaging, zowel voor de cliënt als voor de therapeut. Hoe kan je met schuld en schaamte om leren gaan, jezelf meer gaan waarderen en de relatie met anderen verbeteren? Daarover buigen wij ons in dit symposium.

Wij ontmoeten u graag op vrijdagmiddag 29 maart 2019 in Amstelveen!

Informatie:
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

CELEVT congres
Neem contact op met Martijne Rensen.


DATUM
Vrijdagmiddag 29 maart 2019 van 13.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE
Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen.

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: mevr. Drs. Martijne Rensen
Muziek: Mw. Anja Vlasblom

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Als u zich aanmeldt betekent dit automatisch ook dat u de deelnamekosten moet betalen. U ontvangt hiervoor een factuur.


Ik meld me aan voor


Tot 34.000 euro; 49,50Van 34.000 – 78.000 euro; 59,50Boven 78.000 euro; 89,50

Wanneer u gebruik wilt maken van een korting voor mensen met een minimum inkomen op gezinsniveau/bijstand ontvangen wij graag uw toelichting

Ja ik sponsor iemand!

10 euro20 euro49,50 euro