Masterclass Landelijk HART College

Masterclass Landelijk HART College

Het bevorderen van samenwerking tussen dissociatieve delen van de persoonlijkheid: Dissociatie: Omgaan met delen van de persoonlijkheid in de behandelfase stabilisatie en symptoom reductie en behandelfase traumaverwerking. En: Geleide synthese en traumatische herinneringen: het praktisch werken met verbeeldingskracht in de fase van traumaverwerking.
Dr. Suzette Boon
Prof. Dr. Onno van der Hart
Voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten.

Vrijdagmiddag 22 september 2017. Van 13.00 – 17.00 uur. Locatie Gebouw NEST, Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen.

THEMA

Omgaan met delen van de persoonlijkheid in behandelfase 1 en 2. Om beter met de problemen en uitdagingen in de externe en innerlijke werkelijkheid om te gaan, hebben mensen met complexe trauma-gerelateerde dissociatie het nodig dat de delen van hun persoonlijkheid elkaars bestaan leren kennen en accepteren en met elkaar leren samenwerken (in behandelfase 1). Dit komt zeker het omgaan met potentieel bedreigende ervaringen ten goede. Het een constructief beroep kunnen doen op het, in de regel sterk ontwikkeld voorstellingsvermogen kan hierbij een essentiële rol spelen. Hiertoe bestaat een ruim geheel aan mogelijkheden, die ook essentieel zijn in behandelfase 2. Suzette Boon en Onno van der Hart nemen u mee, met theorie en sprekende voorbeelden. Er is tijd om met de sprekers van gedachten te wisselen en om mensen met vergelijkbare ervaringen te ontmoeten. Wij zien je graag in deze Masterclass met vooraanstaande sprekers binnen het vakgebied!

Toelichting op het programma
Deel 1 (Onno van der Hart en Suzette Boon): De theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid. Het accepteren van dissociatieve delen en toewerken naar innerlijke samenwerking en compassie voor elkaar in de fase 1 behandeling. Allereerst wordt ingegaan op de theorie van (structurele) dissociatie van de persoonlijkheid en de kern van fasegerichte behandeling. Het vervolg staat in het teken van het bevorderen van samenwerking tussen dissociatieve delen in behandelfase 1. Een voorwaarde om aan de slag te gaan met “praktisch werken met verbeeldingskracht” is dat de angst voor dissociatieve delen wordt overwonnen, de delen geaccepteerd worden en geleerd wordt om samen te werken. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Immers er is zo vaak conflict over bijna alles. En hoe om te gaan met dissociatieve delen die op het eerst gezicht alleen maar ondermijnend lijken, bijvoorbeeld? Toch is die samenwerking heel nodig om te kunnen profiteren van vaardigheden en praktische technieken waarbij de verbeeldingskracht centraal staat en als voorbereiding op fase 2 behandeling.

Deel 2 (Onno van der Hart en Suzette Boon): Geleide synthese van traumatische herinneringen. Het praktisch werken met verbeeldingskracht in de fase 2 behandeling. Allereerst wordt ingegaan op de theoretische uitgangspunten van het integreren (geleide synthese en realisatie) van gedissocieerde elementen van de traumatische ervaringen in de fase 2. behandeling, mede in de delen van de persoonlijkheid die functioneren in het dagelijkse leven. Vervolgens komt de toepassing van verbeeldingskracht in de traumabehandeling aan de orde. Hierbij zijn de al in fase 1 geleerde benaderingen helpend, die belangrijk zijn bij het traumawerk en de veiligheid daarin, waarbij het gaat om het creëren en gebruik maken van (1) beschermende voorstellingen in de omgang met de buitenwereld; (2) innerlijke vergader- of ontmoetingsruimten voor de dissociatieve delen; (3) veilige ruimten voor hen; (4) “opbergen” van traumatische herinneringen; (5) contact maken met de innerlijke bron van wijsheid. Essentieel bij al deze mogelijkheden is dat ze de vorm en inhoud krijgen die aansluit bij de cliënt en de delen om wie het gaat.

Aanbevolen literatuur
Boon, S.;Steele, C.; Hart van der, O. (2012); Omgaan met traumagerelateerde dissociatie, Amsterdam Pearson. Hart, O, van der; Nijenhuis, E.; Steele, K. (2010); Het belaagde zelf; Amsterdam Boom.

SPREKERS

Suzette Boon is klinisch psycholoog/psychotherapeut, momenteel werkzaam in de eigen praktijk te Maarssen. Zij promoveerde in 1993 op onderzoek naar de validiteit van de DSM-IV dissociatieve stoornissen. Zij was jarenlang werkzaam als consulent en psychotherapeut bij Altrecht, de laatste jaren bij het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) te Zeist. Zij is medeoprichtster en Past President van de European Society for Trauma and Dissociation (ESTD). Samen met Kathy Steele en Onno van der Hart schreef zij Omgaan met trauma-gerelateerde dissociatie: Vaardigheidstraining voor patiënten en hun therapeuten (Boon, Steele & Van der Hart, 2012) en recent Treating trauma-related dissociation: A practical, integrative approach (Steele, Boon & Van der Hart, 2017); de Nederlandse vertaling verschijnt in het najaar 2017. Haar website is: www.suzetteboon.com

Onno van der Hart is psycholoog/psychotherapeut in ruste, Amstelveen, en emeritus hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering, Universiteit Utrecht. Hij was jarenlang verbonden aan respectievelijk de GGzinGeest, Amsterdam, en het Sinaï Centrum, Amstelveen. Hij is president geweest van de International Society for Traumatic Stress Studies. Van mede zijn hand is het boek Het belaagde zelf: Structurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering (Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis en Kathy Steele, 2010). Hij is redacteur van het boek Trauma, dissociatie en hypnose (1991). Zijn website is: www.onnovdhart.nl

Kosten en inschrijven

Schrijf u via het formulier in.

Annuleren alleen schriftelijk voor 8 september 2017 via info@celevt.nl, hieraan zijn 15 euro administratiekosten verbonden.

Kosten per inkomensgroep **:
Tot 34.000 euro; 49,50
Van 34.000 – 78.000 euro; 59,50
Boven 78.000 euro; 89,50

** Kortingsregeling voor Minima
Bij voldoende inschrijvingen kunt u als u een minimum inkomen hebt (bijstand) en in aanmerking komen voor de kortingsregeling ad 32,50 euro kunt u schriftelijk contact opnemen met Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl.

Als anderen als sponsor willen optreden en een sponsorbedrag overmaken is ook sponsoring mogelijk. U kunt schriftelijk contact opnemen met Martijne Rensen. Mail m.rensen@celevt.nl
U wordt op een wachtlijst geplaatst. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de bijeenkomsten van het Landelijk HART College. Ook de WMO en PGB zijn mogelijkheden voor vergoeding. Neem contact met uw zorgverzekeraar of WMO / PGB organisatie.

Informatie:
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39
DATUM
Vrijdagmiddag 22 september 2017 van 13.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE
Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen.

PROGRAMMA
12.45-13.30 Welkom en inschrijven

13.30-14.45 Deel 1 (Onno van der Hart en Suzette Boon). De theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid. Het accepteren van dissociatieve delen en toewerken naar innerlijke samenwerking en compassie voor elkaar in de fase 1 behandeling

14.45-15.15 Pauze

15.15-16.30 Deel 2 (Onno van der Hart en Suzette Boon) Het praktisch werken met verbeeldingskracht in fase 2 behandeling. Geleide synthese van traumatische herinneringen.

16.30-17.00 Nabespreking

17.00 Afsluiting en kleine borrel

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Als u zich aanmeldt betekent dit automatisch ook dat u de deelnamekosten moet betalen. U ontvangt hiervoor een factuur.