Workshop 7, Drs. Marion Verkade

maart 28, 2019
Workshop 8, Drs. Renate Geuzinge
maart 26, 2019
Workshop 6, Drs. Iris Koops, Richèlle Hodiamont
maart 29, 2019

Workshop 7. Als slachtoffers daders worden.

Drs. Marion Verkade, Klinisch psycholoog, psychotherapeut

Dader- en slachtofferschap is minder eenvoudig te scheiden dan op het eerste gezicht lijkt. Waar binnen traumabehandeling van slachtoffers de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor daderaspecten bij slachtoffers, is binnen de daderbehandeling meer en meer aandacht gekomen voor slachtofferschap, en de invloed van onveilige gehechtheid voor het zelf, voor het vermogen om wederkerige diepgaande relaties aan te gaan en voor de affectregulatie (Baljon & Geuzinge, 2017; Koenraadt, ’t Lam, Erurelings-Bontekoe & Lancel, 2015). In deze workshop wordt ingegaan op slachtoffers die dader worden. Aan de hand van verschillende casussen wordt zichtbaar gemaakt hoe gevolgschade van vroegkinderlijke traumatisering, zoals de genoemde affectregulatieproblemen, chronische, intense en maladaptieve schaamte of walging van het zelf worden afgeweerd en hoe dit tot patronen van delictgedrag kan leiden. Behandeling, gericht op voorkomen van recidive en het leren nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en leven, wordt gegeven rekening houdend met de chaotische en zeer onveilige binnenwereld van de patiënt.

 

marjonverkaderwprkshop6

Drs. Marion Verkade is als klinisch psycholoog/psychotherapeut verbonden aan de Forensisch psychiatrische kliniek (FPK) van GGZ-Drenthe. Zij werkt ruim twee decennia in de forensische psychiatrie, waar zij werkt met zowel groepen als individuele patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, trauma gerelateerde problematiek, comorbide verslaving, etc. Marion Verkade is als gastdocent verbonden aan de postdoctorale opleidingen (GZ/PT/KP) in Groningen, is erkend supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Persoonsgerichte & experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Voor publicaties: zie LinkedIn.

Comments are closed.