Workshop 11, Mw. Margriet Wentink

februari 1, 2019
doelgroep
Doelgroep en Accreditatie
december 10, 2018
Workshop 10, Dr. Erik De Soir
februari 2, 2019

Workshop 11. Impliciete patronen expliciet maken

Een meergenerationele benadering van complex trauma Mw. Margriet Wentink, traumatherapeut, opleider

Wie getraumatiseerd is door primaire hechtingspersonen en al op zeer jonge leeftijd traumatiserende gebeurtenissen heeft ervaren, heeft vaak onbewust een complexe innerlijke dynamiek van overlevingsstrategieën en (verborgen gehouden) herinneringen en gevoelens gevormd. Voor het geoefende oog zijn deze zichtbaar in het impliciete gedrag van een persoon. Hierin zijn invloeden te zien van vorige generaties en bovendien heeft zo iemand, wanneer hij of zij zelf kinderen krijgt op zijn of haar beurt weer invloed op de volgende generatie. Complex trauma omvat door de aard van het trauma dan ook vaak meerdere generaties. Hoe kun je daar op een nuchtere manier mee werken en welke rol kan psycho-educatie daarin spelen?

In deze workshop wordt zowel een theoretische benadering gegeven die de complexiteit van complex trauma helpt te begrijpen als een praktische werkwijze geschetst. In het theoretische deel wordt een krachtig en eenvoudig meergenerationeel model gepresenteerd dat direct bruikbaar is in de praktijk en een belangrijk hulpmiddel blijkt te zijn voor cliënten om zichzelf te begrijpen en voor de therapeut om steeds naar terug te keren op het moment dat er psycho-educatie nodig is. In de toelichting en onderbouwing van het model ligt het accent op trauma, hechting, epigenetica, intergenerationele overdracht en de transgenerationele aard van onverwerkt trauma. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van korte videofragmenten.

Met behulp van gevalsbeschrijvingen wordt een praktische werkwijze geschetst, genaamd ‘interactieve zelf-resonantie’. Kenmerkend voor deze werkwijze is de manier waarop impliciet gedrag en verborgen gehouden gevoelens en herinneringen expliciet gemaakt kunnen worden en traumatische ervaringen verwerkt kunnen worden. De inhoud van deze lezing is o.a. gebaseerd op 15 jaar ervaring met de werkwijze van de Duits psychotherapeut dr. Franz Ruppert en de combinatie daarvan met andere gangbare trauma- en hechtingstheorieën.

 

Margriet_

Korte Bio
Margriet Wentink, is traumatherapeut, opleider, trainer, auteur.
Na een loopbaan als leraar, directielid en algemeen schoolbegeleider in het primair onderwijs, vestigde Margriet Wentink zich in 1996 zelfstandig onder de naam Interakt, praktijk- en opleidingscentrum voor meergenerationele psychotraumatologie. (www.interaktiel.nl) Interakt is gespecialiseerd in het werken met de meergenerationele gevolgen die (vroegkinderlijke) trauma’s hebben voor de persoonlijke ontwikkeling en het psychische, emotionele en sociale welbevinden van mensen. In 2005 begon Margriet Wentink zich te specialiseren in de werkwijze (identiteit-georiënteerde psychotraumatheorie- en therapie (IoPT) van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert, wiens werk zij introduceerde in het Nederlands taalgebied, door o.a. zijn boeken te vertalen. Zij bestudeerde de wijze waarop trauma van generatie op generatie doorgegeven wordt en hoe dit doorbroken kan worden. Met name de nauwe samenhang tussen trauma en hechting en het bevorderen van traumaverwerking als wezenlijke basis voor gezonde, veilige hechtingsrelaties hebben haar speciale interesse. Zij publiceerde o.a. Je verlangen – dwaallicht of kompas, over verlangens, innerlijke verdeeldheid en vervulling (2014) en Het mamatrauma, hoe vroegkinderlijke ervaringen je leven ongewild beïnvloeden (2019) en een ‘Van het begin af aan geweld in plaats van liefde’ verschenen in Vroegkinderlijk trauma, dr. Franz Ruppert. Regelmatig initieert zij activiteiten die bijdragen aan grotere bewustwording van de gevolgen van trauma in de samenleving. Het verspreiden van de film In Utero (www.inutero.info) en het project Blootgelegd geeft trauma een gezicht (www.blootgelegd.info) zijn daar voorbeelden van.

Comments are closed.