Workshop 10, Dr. Erik De Soir

februari 2, 2019
Workshop 11, Mw. Margriet Wentink
februari 1, 2019
Workshop 9, Drs. Marianne Emmelkamp – Keizer
maart 2, 2019

Workshop 10. Opgroeien in een schadelijke familiale omgeving.

Traumagerelateerde dissociatie en het nut van meditatie- en grondingstechnieken uit de Oosterse bewegingsleer. Dr. Erik De Soir, klinische psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en psychotraumatoloog

Mensen die opgroeiden in een schadelijke en toxische familiale omgeving ondervinden de grootste moeite om het helend vermogen in zichzelf aan te spreken en rust in hun geest te ervaren. Zeker indien de vroegkinderlijke traumatisering aanleiding heeft gegeven tot een traumagerelateerde dissociatieve problematiek zal het hervinden van veilige rust en sereniteit uitermate moeilijk zijn. In de stabilisatiefase van een fasegerichte psychotrauma therapie is het aanleren van gronding essentieel.

Recent wetenschappelijk onderzoek aan de hand van neuro-imaging technieken toonden aan dat de juiste technieken van de Oosterse meditatie- en de bewegingsleer het aantal verbindingen van het Default Mode Network (DMN) bevorderen. Het DMN is een rustnetwerk dat bestaat uit meerdere plekken verspreid over onze hersenen. Dit rustnetwerk is actief wanneer het niet actief bericht bezig is, dat is wanneer we mediteren of bezig zijn met eenvoudige bewegingen zoals QiGong of TaiChi. Het netwerk dient voor verwerking van indrukken, het doornemen en eventueel herschrijven van gebeurtenissen en gesprekken. Meditatie bevordert en versterkt de verbindingen in de DMN-centra en -circuits. Meditatie bevordert tevens de toename van het aantal mentale associaties (creativiteit) door het aantal verbindingen tussen de neuronen en dus tussen de verschillende hersengebieden van het DMN te doen toenemen.
Gedurende deze workshop zal een bondige theoretische achtergrond worden aangeboden vooraleer enkele technieken van meditatie en gronding uit de Oosterse bewegingsleer voor te stellen aan de hand van videomateriaal. De deelnemers zullen tevens de gelegenheid hebben om zelf enkele vormen te kunnen ervaren.

 

erik de soir

Dr. Erik De Soir is klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeem- en gezins- en relatietherapeut en psychotraumatoloog. Hij is verbonden als Research Manager Human Factors & Medicine Research aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (Brussel, België) en in de schoot van De Weg Wijzer (www.dewegwijzer.org) werkzaam als zelfstandig gevestigd als psychotraumatoloog. Erik is doctor in de psychologie en doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Als psychotherapeut specialiseerde hij zich in de opvang en begeleiding van slachtoffers met acute en chronische of complexe traumatisering en in de behandeling van cliënten met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Hij beschikt over een veelheid van opleidingen in de psychotraumatologie en de victimologie. Erik de Soir ontwikkelde hij een behandelmodel waarin hij de fase gerichte behandeling, gebaseerd empirische theorieën, combineert met complementaire behandelwijzen uit de Traditionele Chinese Geneeskunde. Hij doceert aan verschillende universiteit binnen en buiten België en heeft een verscheidenheid aan publicaties op zijn naam staan.

Comments are closed.