parallax background

Vijfde CELEVT (lustrum) congres

november 6, 2016
blogs_celevt_kleurvlak_groen
CELEVT in Dagblad Parool
november 1, 2016
nest_4
Vierde HART College Symposium
november 7, 2016

Vijfde landelijke CELEVT congres 11 OKTOBER 2017 in de Eenhoorn Amersfoort

Congresthema

Cognitie, Emoties en Re-enactments. Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing.
Van de verschillende vormen chronische – langdurige en aanhoudende – traumatisering in de kinderjaren worden volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling emotionele mishandeling en verwaarlozing (11 % en 36 %) veel gerapporteerd. Toch blijft dit thema in verhouding tot fysieke mishandeling en seksueel misbruik (18 % en 4 %), zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk nog onderbelicht. Terwijl grootschalige epidemiologische onderzoeken laten zien dat juist emotionele mishandeling en verwaarlozing ernstige en langdurige psychische, somatische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een langdurige negatieve invloed op gevoelens van eigenwaarde, op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en het cognitief en emotioneel functioneren. Dat zien we terug in de dagelijkse behandelpraktijk waar in het contact met de behandelaar ervaringen en gevoelens van vroeger opnieuw opspelen.

Integrale traumabehandeling en de dialectiek van cognitie en emoties
Er is discussie over hoe de behandeling van in de kinderjaren emotioneel mishandelde en verwaarloosde volwassenen er uit zou moeten zien. De vragen zijn: Hoe kan binnen de context van verleden en heden passende integrale traumabehandeling plaatsvinden? Hoe kan binnen de fasegerichte traumabehandeling ook gewerkt worden met het ‘tekort’ om te voelen en emoties te reguleren? En hoe om te gaan met hechtingsproblematiek en de psychodynamiek van overdracht, tegenoverdracht en re-enactment in de therapeutische relatie?

Programma

Wij mogen u vooraanstaande plenaire sprekers voorstellen die vanuit hun eigen expertise ingaan op de wetenschappelijke stand van zaken en de klinische praktijk. In de middag kunt u kiezen uit tien interessante workshops die u handvatten zullen geven voor de dagelijkse behandelpraktijk. De dag is ook een uitstekende gelegenheid om collega’s te ontmoeten die werkzaam zijn in het traumaveld.

Het volledige programma wordt begin februari gepubliceerd. Volg in de tussentijd de website.

Plenaire sprekers:
Mw. Prof. Dr. Bernet Elzinga, Dhr. Dr. Anton Hafkenscheid, Mw. Dolores Mosquera, Dhr. Prof. Dr. Jan Walburg

Workshops:
Mw. Drs. Annemieke Driessen, Dhr. Dr. Anton Hafkenscheid, Mw. Drs. Maria Mauritz, Mw. Dolores Mosquera, Dhr, Drs. Bernard van der Velde, Mw. Dr. Anneke Vinke, Dhr. Prof. Dr. Jan Walburg

Doelgroep en Accreditatie

Doelgroep
Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, vaktherapeuten, artsen, verpleegkundigen, agogen, onderzoekers, beleidsmakers en overige belangstellenden.

Accreditatie
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP)
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Registerplein (maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen)
Register Vaktherapie
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Gedragstherapie (VCGt)
Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)

De accreditaties worden aangevraagd zodra het hele programma rond is in februari 2017. Indien meer informatie is over goedkeuring en puntentoekenning dan vermelden we dat hier op de website.

Voorwaarden Accreditatie
Indien u gebruik wilt maken van de accreditatie, wit u onderstaande dan goed doorlezen?
Voor het verkrijgen van de punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat de deelnemer tenminste 90% van de tijd aanwezig is geweest. Toekenning van de punten is niet aan de aanbieder CELEVT maar aan de accreditatie commissie van de beroepsvereniging.
Wanneer u gebruik wilt maken van de accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. U geeft dit bij aanmelding door via het inschrijfformulier.

Abstracts Plenaire lezingen

Mw. Prof. Dr. Bernet Elzinga. Titel en toelichting volgt.
Dhr. Dr. Anton Hafkenscheid. Titel en toelichting volgt.
Mevr. Dolores Mosquera. Titel en toelichting volgt.
Dhr. Prof. Dr. Jan Walburg. Titel en toelichting volgt.

Abstracts Workshops

Mw. Drs. Annemieke Driessen. Titel en toelichting volgt.
Dhr. Dr. Anton Hafkenscheid. Titel en toelichting volgt.
Mw. Drs. Maria Mauritz. Titel en toelichting volgt.
Mw. Dolores Mosquera. Titel en toelichting volgt.
Mw. Dr. Anneke Vinke. Titel en toelichting volgt.
Dhr. Drs. Bernard van der Velde. Titel en toelichting volgt.
Dhr. Prof. Dr. Jan Walburg. Titel en toelichting volgt.

Infomarkt

De infomarkt tijdens het CELEVT Congres is de gelegenheid om uw product of dienst te presenteren.
Boek uw informatiestand op het congres. Klik hier voor het PDF informatieformulier
Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met CELEVT via mail: info@celevt.nl of telefoon 06-46 19 07 36.

Organisaties die zich reeds hebben aangemeld en op de infomarkt aanwezig zijn:
Trauma Academie
De Trauma Academie is een Opleidingscentrum voor professionals in de GGZ, Somatische Zorg, Maatschappelijke Dienstverlening en overige belangstellen. Er zijn opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses over diagnostiek en behandeling van volwassenen met psychotrauma en een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering www.celevt.nl
Stichting STRAKX
De Stichting STRAKX zet zich in voor de best mogelijke traumabehandeling voor mensen met psychotrauma en een voorgeschiedenis van vroegkinderlijke chronische traumatisering www.strakxisnu.nl

Inschrijven en Informatie

Kosten
De kosten bedragen € 290,- per persoon. De kosten zijn inclusief lunch, consumpties, afsluitende borrel en congresmateriaal.
Early Bird korting. Snelle beslissers ontvangen 10 % korting op de deelnamekosten. De kosten bedragen dan € 261,-. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 1 februari 2017 is ingevoerd en betaald.
Studenten hebben recht op € 50,- korting op hun deelname. Voorwaarde is dat bij aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

Sponsoren HART College Symposium
Ieder jaar organiseert CELEVT het HART College Symposium voor mensen met ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren en hun naasten. Met plenaire sprekers en workshopleiders uit het congres. Vrijdagmiddag 17 Maart 2017 is in Amstelveen het vierde HART College Symposium zie www.celevt.nl/agenda

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om deelname aan het HART College Symposium te sponsoren voor diegene met een laag inkomen waarvoor de kosten voor deelname te hoog zijn. U betaalt dan de deelnamekosten en maakt het mogelijk dat meer mensen in de gelegenheid zijn het symposium te bezoeken.

Inschrijven

U kunt HIER inschrijven en betalen.
De organisatie wordt gedaan door Zonder Zorg. Zonder Zorg ondersteunt (beroeps) verenigingen in de GGZ. www.zonderzorg.nl

Annuleren
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk
1. Bij annulering voor 27 september 2017 bent u 25 % van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 27 september en 3 oktober 2017 bent u 50 % van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 3 oktober 2017 bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit tevoren schriftelijk aan Zonder Zorg is gemeld.

Programma ontwikkeling en informatie

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering(CELEVT) organiseert sinds 2012 ieder najaar een congres. Een van de doelen van CELEVT is de kennis over chronische traumatisering in de kinderjaren, de psychische, fysieke en sociale gevolgen in de volwassenheid en de mogelijkheden voor Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) breed beschikbaar te stellen. Met advies en expertkennis, de organisatie van congressen en bijeenkomsten en via de Trauma-Academie zie www.celevt.nl/trauma-academie

De programmaontwikkeling van het congres wordt gedaan door de directie van CELEVT.
Informatie kan ingewonnen worden bij CELEVT, mevr. drs. G.M. (Martijne) Rensen via email m.rensen@celevt.nl of telefonisch T 020 364 26 39 of M 06 4619 0736.

Vanuit CELEVT is in 2016 de Stichting STRAKX opgericht. STRAKX werkt aan het beschikbaar maken van de best mogelijke traumabehandeling voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen in Nederland zie www.strakxisnu.nl

Locatie

Congres en meeting center ‘Eenhoorn’
Barchman Wuytierslaan 7
3813 LH Amersoort
Tel 033 46 73 730
www.eenhoornamersfoort.nl

De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Er is parkeergelegenheid aanwezig.

Comments are closed.