Vierde Hart College Symposium was groot succes

Herstellen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: HART, ADEM, KRACHT EN BEZIELING.

Voor volwassenen met ervaringen van psychische en / of fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd en hun naasten. Herstel van de gevolgen van fysieke en / of psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd vereist kracht maar leidt ook tot kracht, verbondenheid met anderen, tot bloei komen van talenten. Dit jaar staat het symposium in het teken van hart en de adem, kracht, bezieling en weerbaarheid. Dat betekent dat we vanuit verschillende dimensies van het bestaan (psychische, lichamelijke, maatschappelijke, mentale en spirituele) kijken naar de weg van traumabehandeling en herstel. Kennismaken met hartritme biofeedback om het verstoorde autonome zenuwstelsel weer in balans te brengen? Weten hoe je moed en bezieling inzet om ‘micromentjes van herstel’ te realiseren? Creatief geïnspireerd worden hoe je het niet-zegbare kunt integreren in je levensverhaal? Kees Blase, Thérèse Evers en Erik de Soir nemen je mee!

Er is tijd om met de sprekers van gedachten te wisselen en om mensen met vergelijkbare ervaringen te ontmoeten. Ook is er weer de ruimte om informatie te krijgen van verschillende cliëntenverenigingen en belangen organisaties. Wij ontmoeten je graag op vrijdagmiddag 17 maart 2017 in Amstelveen!

LEZINGEN
Mens als geheel: Integrale Traumabehandeling wat is dat?
Mensen met ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren hebben op latere leeftijd vaak te maken met samenhangende psychische, fysieke en sociale problemen. De Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) integreert verschillende behandelvormen met empowerment. Dit betekent ook dat alle dimensies van het bestaan (psychische, lichamelijke, maatschappelijke, mentale en spirituele) betrokken worden. Martijne Rensen gaat hier als start van het programma kort op in. Mw. drs. Martijne Rensen, is sociale wetenschapper, verandermanager en organisatie adviseur. Zij is oprichter en directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) waarvan het HART College en de Trauma Academie onderdeel uitmaken. Zij is ook oprichter en directeur van de Stichting STRAKX en ontwerper van het model van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT).

Met hartritme biofeedback zelf aan herstel en veerkracht werken.

Chronische traumatisering in de kinderjaren heeft een direct effect op ons lichaam, vooral de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Kees Blase legt uit hoe dat komt en wat de gevolgen zijn. Hij maakt aanschouwelijk hoe wij het ontregelde autonome zenuwstelsel weer (gedeeltelijk of geheel) kunnen herstellen, om daarna veilige hechting weer mogelijk te maken. Hartritme biofeedback is een wetenschappelijk bewezen aanvulling op traumabehandeling. Het is een nieuw perspectief waarmee je zelf aan herstel en veerkracht kunt werken. Adem blijkt de sleutel te zijn: ademritme in resonantie met het hartritme. Hoe vindt je die eigen resonantie? Hij zal laten zien hoe je zelf het autonome zenuwstelsel weer in balans kunt krijgen. Daarbij geeft hij voorbeelden in de traumabehandeling en gaat in op de wetenschappelijke achtergrond van hartritme biofeedback.

kees-blase

Dhr. Drs. Kees Blase, is medisch fysicus, neurobioloog en andragoloog. Kees Blase is oprichter van het Landelijk Centrum Stressmanagement en weet daarin een brug te slaan tussen nieuwe wetenschappelijke methoden en de klinische praktijk. Tevens is hij grondlegger van hartritme biofeedback in Nederland en verzorgt vanaf 2000 opleidingen en congressen op het gebied van hartritme biofeedback en affectregulatie.

Herstellen is een werkwoord: Helen van vroegkinderlijke chronische trauma’s

Thérèse Evers neemt je mee door haar persoonlijke geschiedenis van traumatisering in haar jeugd en de door haar gekozen weg naar herstel. De vraag die centraal staat is of en hoe je als overlever van vroegkinderlijke trauma’s kunt herstellen en trauma gerelateerde misvattingen en overtuigingen kunt transformeren tot een gezonde visie op jezelf en je omgeving. En vooral: wat zijn de voorwaarden en mogelijkheden voor herstel en wat zijn haar persoonlijke ervaringen. Hoe vind je als overlever van geweld in je jeugd, met verlies en pijn enerzijds en kracht en bezieling anderzijds een leefbare balans. Thérèse neemt je mee op haar pad van wat zij noemt ‘de micromomentjes van herstel’. Worstelend door de geschiedenis van trauma en beseffend welke eigenschappen ze daardoor noodgedwongen heeft moeten ontwikkelen, ontdekt ze wat haar kracht geeft.

thereseevers           de-som-der-delen-van-therese-evers

Mw. Thérèse Evers is voormalig zedenrechercheur en ervaringsdeskundige. Thérèse is de afgelopen twintig jaar werkzaam geweest als zedenrechercheur en als docent zeden op de Politieacademie. Daarnaast studeerde zij maatschappelijk werk en integratieve kindertherapie. Zij debuteerde in 2014 met haar semi-autobiografische roman De som der delen. Het boek geeft inzicht in het dagelijkse werk van de zedenpolitie en een kijkje achter de schermen van de manier waarop de hoofdpersoon met haar eigen traumatische verleden knokt en werkt aan herstel.

Van leven aan de zijlijn naar het integreren van het niet-zegbare in de levenslijn.

Als je ervaringen hebt van fysieke of psychische mishandeling of verwaarlozing en seksueel geweld krijg je een gedwongen time-out. Erik de Soir schetst vroegkinderlijke traumatisering als het niet-zegbare want niet-representeerbare. Een rechtstreekse ontmoeting met de vitale dreiging die je terugvoert naar een vorm van niet-bestaan. Dit besef moet het startpunt worden van een therapie en herstelproces die de traumatiserende ervaringen transformeert in een narratieve of beschrijvende vorm die integreerbaar is in de autobiografie van de getroffene. Met een rijkdom aan metaforen en beelden, perspectiefwisselingen, verrassende opties en met inspirerende voorbeelden van schetst hij mogelijkheden in de weg naar herstel. Om gesterkt met hoop de draad van het leven terug te pakken en weer een nieuwe levenslijn te volgen. Volgens hem is traumaverwerking vooral ook een creatief proces en van anders kijken, met het combineren van de fase-gerichte traumabehandeling met inzichten uit de Traditionele Chinese Geneeskunde en de Boeddhistische psychologie.

leven-aan-de-zijlijn_def2

Dr. Erik de Soir, Klinische psycholoog en psychotherapeut, psychotraumatoloog. Erik is doctor in de psychologie en doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Als psychotherapeut specialiseerde hij zich in de opvang en begeleiding bij acute grote rampen en vroegkinderlijke chronische traumatisering. Hij ontwikkelde hiervoor een behandelmodel waarin hij de fasegerichte behandeling combineert met inzichten uit de Traditionele Chinese Geneeskunde en de Boeddhistische psychologie. Hij is een veelgevraagd spreker en gastdocent en heeft een verscheidenheid aan publicaties op zijn naam staan.

Kosten en inschrijven

Schrijf u via het formulier in.

Annuleren alleen schriftelijk voor 3 maart 2017 via info@celevt.nl, hieraan zijn 15 euro administratiekosten verbonden.

Kosten per inkomensgroep **:
Tot 34.000 euro; 43,50
Van 34.000 – 78.000 euro; 59,50
Boven 78.000 euro; 89,50

** Kortingsregeling voor Minima
Als u een minimum inkomen hebt (bijstand) en in aanmerking wilt komen voor de kortingsregeling ad 29,50 euro kunt u schriftelijk contact opnemen met Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl.

Informatie:
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39
DATUM
Vrijdagmiddag 17 maart 2017 van 13.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE
Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen.

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: mevr. Drs. Martijne Rensen.

13.00 Ontvangst en registratie, koffie en thee
13.30 Welkom. Mens als geheel: Integrale Traumabehandeling wat is dat? Mevr. Drs. Martijne Rensen. Oprichter en directeur CELEVT en Stichting STRAKX.
13.45 Met Hartritme biofeedback zelf aan herstel en veerkracht werken. Dhr. Drs. Kees Blase. Medisch fysicus, neurobioloog en andragoloog.
14.30 Herstellen is een werkwoord: Helen van vroegkinderlijke chronische trauma’s. Mevr. Thérèse Evers. Voormalig zedenrechercheur en ervaringsdeskundige.
15.15 Theepauze. Napraten met Therese Evers. Oefenen met Hartritme biofeedback. Informatiekramen.
15.45 Van leven aan de zijlijn naar het integreren van het niet-zegbare in de levenslijn. Dr. Erik de Soir, Klinische psycholoog en psychotherapeut, psychotraumatoloog.
17.00 Afsluiting, aansluitend kleine borrel.

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Als u zich aanmeldt betekent dit automatisch ook dat u de deelnamekosten moet betalen. U ontvangt hiervoor een factuur.


Ik meld me aan voor


Tot 34.000 euro; 43,50Van 34.000 – 78.000 euro; 59,50Boven 78.000 euro; 89,50

Wanneer u gebruik wilt maken van een korting voor mensen met een minimum inkomen op gezinsniveau/bijstand ontvangen wij graag uw toelichting

Ja ik sponsor iemand!

10 euro20 euro49,50 euro