Trauma Informed Practice (TIP) Conferenties

juli 1, 2017
Workshops en Cursussen
juni 29, 2017
Masterclasses
juli 11, 2017

Trauma Informed Practice (TIP) Conferenties

TIP-conferenties zijn praktijkwerkconferenties voor professionals in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Somatische (huisartsen) Zorg, Maatschappelijke Dienstverlening en Justitie om kennis te nemen en van gedachten te wisselen over actuele trauma-geïnformeerde benaderingen in de dagelijkse behandelpraktijk. Met ter zake kundige sprekers, discussie en praktische uitwerkingen. Dit kan landelijk, regionaal of binnen uw eigen organisatie.

Vooraankondiging. 15 juni 2018. Eerste Landelijke TIP Conferentie Trauma Informed Practice.

1 + 1 = 4 Vroege jeugdtrauma’s [ACE’s] + ernstige psychische stoornissen in de volwassenheid = zelfdoding, suïcidaal gedrag en suïcide persistentie.

Culminerende negatieve jeugdervaringen [ACE’s] kunnen leiden tot in ernst toenemende psychische problemen, gedesorganiseerde hechtingspatronen, verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling en verstoorde neurofysiologische ontwikkeling. Vooral het blootstellen aan meerdere vroege traumatische jeugdervaringen verhoogt de kans op ernstige psychiatrische stoornissen in de volwassenheid en suïcide persistentie aanzienlijk met elke extra traumatische jeugdervaring. Vraagstelling is: wat te doen? Vooraanstaande experts Prof. Dr. Ronny Bruffaerts, Dr. Wilma Boevink, Dr. Esther van Fenema, Dr. Remco de Winter. Kom ook! Bekijk hier het programma.

TIP Conferenties

Join the movement to prevent ACE’s, heal trauma and built resilience. In TIP-conferenties zijn Conferenties nemen we actuele trauma-geïnformeerde ontwikkelingen onder de loep. Dit kan landelijk, regionaal of binnen uw eigen organisatie. Ook een TIP-Conferentie organiseren? Doe mee en lees de brochure.

 

 

Comments are closed.