Trauma Academie

Wij verbinden expertise van voortrekkers in de dagelijkse behandelpraktijk met academische inzichten. En we geven ook invulling aan de verschillen in wetenschappelijke en klinische benaderingen.


1-Jarige geaccrediteerde Opleiding tot VCT-Expert Level 1 en VCT-Master Opleiding in de Screening, diagnostiek, behandelinterventies bij volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering [VCT] en die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek gaat vaak samen met andere psychische stoornissen en vraagt om langdurige Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] door gespecialiseerde behandelaren.
Voor de brochure kijk hier en download hier het inschrijfformulier.

Uniek in Nederland en Europa. Met nationaal en internationaal vooraanstaande docenten binnen het vakgebied. Lees hier meer over onze docenten. Ook Incompany opleiding of cursussen [op maat] mogelijk.

Voor wie?
VCT- Expert Level 1 [Postacademisch]
[Big-geregistreerde] Psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en GZ-Psychologen en zij die daarvoor in opleiding zijn. Deelnemers moeten minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering [VCT]. Mocht u aan de laatste voorwaarden (nu) niet kunnen voldoen, neemt u dan contact op voor overleg met CELEVT Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl.

VCT- Master [PostMaster|HBO]
[Big-geregistreerde] psychologen, verpleegkundigen [specialisten], artsen, agogen, vaktherapeuten, haptotherapeuten, fysiotherapeuten, [geselecteerde] complementaire behandelaren en andere behandelaren die na aanvraag aan de toelatingscriteria voldoen. Deelnemers moeten minimaal 8 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering [VCT]. Mocht u aan de laatste voorwaarden (nu) niet kunnen voldoen, neemt u dan contact op voor overleg met CELEVT Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl.

Herkennen aan Praktijkbanner
Afgestudeerden aan de Trauma Academie kunt u herkennen aan de praktijkbanner die hen bij uitreiking van het diploma wordt toegekend.

Contact en opleidingsadvies

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen als u belangstelling hebt voor een van de jaaropleidingen. Of als u advies wilt over een in company opleiding of cursussen. Wij denken mee over het opleidingstraject dat past bij uw organisatie.
Contact: Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT, programma-manager Trauma Academie. Tel. 020 – 364 26 39 Mail. m.rensen@celevt.nl.
In company opleidingen en cursussen zijn al verzorgd bij

Vernieuwende opleidingen

We zijn verheugd om als eerste in Nederland [en Europa] een unieke opleiding te mogen aanbieden die zich specifiek richt zich op de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT].Lees hier meer over de het denkkader van de Trauma Academie.

Nederland staat bekend als een van de meest vooraanstaande landen binnen het vakgebied van de diagnostiek en behandeling van de psychische gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. De toegenomen kennis over neurofysiologische, psychologische en sociale processen die optreden bij chronische traumatisering in de kinderjaren biedt de mogelijkheid om de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en psychische stoornissen in de volwassenheid steeds beter te begrijpen en valide diagnostische instrumenten en kwalitatief hoogwaardige behandelmethoden te ontwikkelen. De Trauma Academie wil deze kennis breed beschikbaar stellen.

Verschillen overbruggen
De Trauma Academie wil niet alleen vernieuwend zijn in de opleiding en behandelaanpak maar ook invulling geven aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. Binnen deze 1-jarige opleiding wordt hieraan ook expliciete aandacht besteed. Daarbij doorbreken wij de traditionele scheidslijnen en spelen wij in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren wij praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

Wachtlijstproblematiek GGZ
De Trauma Academie wil bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de behandelmogelijkheden voor vroeg getraumatiseerde volwassenen. In 2019 kwam na landelijk onderzoek een belangrijk rapport uit, het Eindrapport ‘Specifieke cliënten groepen bij de aanpak wachttijden’ waarin knelpunten in capaciteit, kwaliteit en kennis in de behandeling van de traumagerelateerde psychische problematiek na VCT werden benoemd. Lees hier het rapport.


Opleidingslocatie, informatie en overleg


Opleidingslocatie
Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen. De locatie is goed bereikbaar per Openbaar Vervoer www.9292.nl en per auto www.googlemaps.nl.en per auto. Gratis ruime parkeergelegenheid. Goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Contact en opleidingsadvies
Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT, programma-manager Trauma Academie. Tel. 020 – 364 26 39 Mail. m.rensen@celevt.nl.


Docenten


Lees hier meer over onze docenten.

De Trauma-Academie stelt voor de kwaliteit van haar opleidingsactiviteiten voor de Postacademische Nascholing de volgende voorwaarden voor docenten:
• (Big- geregistreerd) psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, vaktherapeut | bewegingswetenschapper, verpleegkundig specialist, verplegingswetenschapper.
• Minimaal vijf jaar klinische ervaring binnen het vakgebied, minimaal enkele jaren ervaring met lesgeven aan collegae, bij voorkeur erkend supervisor en onderzoekervaring.
• Vooraanstaand binnen het vakgebied door klinische ervaring en innovatief vermogen en/ of spreker bij congressen en symposia en/ of een combinatie van deze ervaring met [wetenschappelijke] publicaties.