Dr. Abram de Swaan

april 9, 2019
Dr. Nelleke J. Nicolai
april 7, 2019
Dr. Frans Schalwijk
april 9, 2019

Lezing 1

Prof. dr. Abram de Swaan, emeritus-hoogleraar sociale wetenschap, psychoanalyticus

Over mensen die genocidale daders worden
In de literatuur heerst nagenoeg consensus over massamoordenaars: het zijn gewone mensen die onder buitengewone omstandigheden buitengewone misdaden plegen. Die ‘situationistische’ consensus is onterecht. Wat genegeeerd wordt is de individuele dispositie van de daders. Naarmate de deelname aan massamoord vrijwilliger is speelt die persoonlijke gesteldheid een grotere rol, maar zelfs bij deelname onder dwang, wanneer de sociale omstandigheden meer bepalend zijn, blijft de persoon van de dader relevant. In de ontwikkeling van geweldscriminelen komen episodes van vernedering heel veel voor en in samenhang daarmee afgeweerde schaamte en overdreven vertoon van mannelijkheid. De relatie met systemisch geweld in gezinssystemen wordt gelegd.

 

adeswaan

Prof. Dr. Abram de Swaan is em. Universiteitshoogleraar in de sociale wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was medeoprichter en directeur. Later voorzitter van de Amsterdamse School voor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek. De Swaan publiceerde naast talrijke artikelen onder andere Amerika in Termijnen (1969, Een Boterham met Tevredenheid (1973, Zorg en de staat (1989), De Mensenmaatschappij (1995), Woorden van de wereld (2002), Compartimenten van Vernietiging (2017). Zijn werk werd in een twaalftal talen vertaald. De Swaan was verbonden aan het Collège de France en Columbia University. Hij ontving de PC Hooftprijs voor de essayistiek (2008).

 

Comments are closed.