Richtlijnen voor de behandeling van dissociatieve symptomen bij kinderen en adolescenten

Although the ISSD Adult Guidelines are specifically directed to the treatment of Dissociative Identity Disorder (DID), dissociation in children may be seen as a malleable developmental phenomenon that may accompany a wide variety of childhood presentations. Symptoms of dissociation are seen in populations of children and adolescents with other disorders such as Post-Traumatic Stress Disorder … Lees meer

Diagnose en behandeling chronisch trauma bij kinderen en adolescenten

Onder chronische traumatisering bij jeugdigen verstaat de expertgroep de schadelijke biologische, psychologische en sociale gevolgen van (een combinatie van) stressvolle en potentieel traumatische gebeurtenissen tijdens de kind- en jeugdjaren zoals: aanhoudende en langdurige mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel), het getuige zijn van aanhoudend en langdurig geweld in het gezin, aanhoudende en langdurige verwaarlozing (emotioneel, pedagogisch, fysiek), … Lees meer