06 – Sanne van der Vlugt

Sanne van der Vlugt is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam in de jeugd-ggz in Groningen. Zij heeft ervaring met affectregulerend behandelen, systeemgerichte en ontwikkelingsbevorderende behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de orthopedagogiek en in het speciaal onderwijs.

Sanne is samen met Leanne Nieuwenuis mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie. Daarnaast zijn zij bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 hebben ze samen trainingsbureau ROER opgericht waar zij de trainingen Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen geven aan vaktherapeuten, opvoeders, leerkrachten en begeleiders.