04 – Drs. Peter Rombouts MCM

Peter Rombouts (1980) is veranderkundig organisatieadviseur en drievoudig wereldkampioen Argentijnse Tango. Na de bachelor en master Beleid- en Organisatiewetenschappen en de professionele master Advanced Change Methodologies is Peter als organisatieadviseur en partner betrokken geweest bij vele organisatieontwikkeltrajecten en veranderopgaven.

Na de bachelor en master Beleid- en Organisatiewetenschappen en de professionele master Advanced Change Methodologies is Peter als organisatieadviseur en partner betrokken geweest bij vele organisatieontwikkeltrajecten en veranderopgaven.

In 2015 heeft hij een nieuwe methode ontwikkeld onder de naam ‘Dance Dialogue’ (www.dance-dialogue.com) waarin hij de wereld van dans en de wereld van organisaties met elkaar verbindt. In deze methode voegt Peter andere vormen van intelligentie toe aan complexe veranderopgaven die je met lineair denken niet oplost.

Als onderzoeker aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht onderzoekt hij de verbinding tussen organisaties en kunst door het ontwikkelen van nieuwe methodologieën van verandering gebaseerd op creatieve maakprocessen.