08 – Dr. Martina de Witte

Dr. Martina de Witte is senior onderzoeker in de klinische praktijk bij Dichterbij/Stevig, waar zij zich focust op onderzoek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische problematiek, van wie bekend is dat zij een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van trauma. Zij heeft ruim 12 jaar als muziektherapeut met deze doelgroep gewerkt, binnen zowel de deeltijdbehandeling als de forensische psychiatrische afdeling. Martina is als docent verbonden aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen, bij zowel het bachelor- als masterprogramma van de opleiding Vaktherapie. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op de effecten en toepassing van muziek als interventie bij stressproblematiek, in het bijzonder bij mensen met LVB. Martina is betrokken bij (inter)nationaal onderzoek naar effecten van muziekinterventies op stress/angst binnen verschillende behandelsettingen, maar ook bij onderzoek wat zich bezighoudt met hoe en waarom deze ervaringsgerichte interventies tot positieve effecten leiden. Deze inhoud brengt zij op zowel landelijke als internationale conferenties en symposia onder het voetlicht, met als doel dat muziekinterventies geïndiceerd kunnen worden wanneer dit past bij de persoon en behandeling.