06 – Leanne Nieuwenhuis

Leanne Nieuwenhuis is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen. Zij heeft ervaring met het affectregulerend behandelen van kinderen en jeugdigen en ouder-kindsystemen. Als cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW) geeft zij ook oudertrainingen en andere CGW-modules. Zij heeft ervaring met traumabehandeling en met het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek bij (jong)volwassenen.

Leanne is samen met Sanne van der Vlugt mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie. Daarnaast zijn zij bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 hebben ze trainingsbureau ROER opgericht waar zij de trainingen Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen geven aan vaktherapeuten, opvoeders, leerkrachten en begeleiders.