Dr. Marco Boks

Marco Boks is psychiater en onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Utrecht op de afdeling psychiatrie en leidt het zorgprogramma stress en trauma. Hij wil weten hoe het kan dat psychotrauma een levenslange invloed heeft op de psychische gezondheid en onderzoekt hiervoor hoe trauma de werking van onze genen verandert.

Deze aanpassingen aan het DNA, epigenetica genoemd, zijn interessant omdat het ook een manier kan zijn om de kwalijke gevolgen van trauma ongedaan te maken. Marco presenteert resultaten uit studies waarin militairen werden gevolgd die in Afghanistan vochten, PTSS kregen en soms succesvol werden behandeld. Ook gaat hij in op de rol van jeugdtrauma en geprobeerd wordt de schade hiervan met behulp van therapie en voedingsmiddelen ongedaan te maken

Leestips

  • Van der Kolk: The body keeps the score.
  • De SAM studie – UMC Utrecht

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie