Dr. Jooske van Busschbach

Jooske van Busschbach is sinds 1994, na een promotieonderzoek gericht op verandering en stabiliteit van persoonlijke netwerken, werkzaam als senioronderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Accent hierbij ligt op de invloed van psychosociale interventies op het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met langdurende psychiatrische problematiek.

Sinds 2012 is zij ook als lector verbonden aan de bachelor en masteropleiding psychomotorische therapie waarbij zij met een team van onderzoekers studies uitvoert naar de effecten en werkingsmechanismen van bewegings- en lichaamsgerichte interventies in de GGZ en daarbuiten.

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie