Sprekers

februari 5, 2021
doelgroep
Doelgroep en Accreditatie
februari 5, 2021
programma
Programma
februari 6, 2021

Over de sprekers

Spreker 1
Lichaamsgerichte therapie bij vroegkinderlijk trauma: de stand van zaken in theorie en praktijk. Prof. Dr. Frank Röhricht, psychiater, lichaamsgericht psychotherapeut, medisch directeur onderzoek, innovatie en opleiding van de East London NHS Foundation Trust. Honorair hoogleraar Queen Mary University Londen.
Traumagerelateerde problematiek komt veel voor en vooral de gevolgen van vroegkinderlijk trauma vormen een grote belasting voor zowel individu als maatschappij. De functiebeperkingen en ontregelende symptomen die het gevolg zijn van psychotrauma wijzen op een ernstig verstoring van embodiment en omvatten dissociatie, somatisatie, affect disregulatie, en diepgaande en langdurige veranderingen van de stressregulerende lichaamssystemen.
Onderzoek geeft aan dat traumatische ervaringen vaak leiden tot adaptieve psychosomatische regulatie strategieën vanuit de impliciete geheugensystemen, die de patiënt beletten een bevredigend leven met betekenisvolle relaties te hebben. Er is daarom een groeiend besef dat een embodied, lichaamsgeoriënteerd kader bij het behandelen van de complexe symptomen horend bij de gevolgen van traumatische stress van belang is (e.g. Levine, 1997; Rothschild, 2000; Ogden et al. 2006; van der Kolk, 2006; Payne et al., 2015).
In de lezing wordt ingegaan op de resultaten van onderzoek naar de somatische gevolgen van vroegkinderlijk trauma. Aan de hand hiervan wordt de basis voor een lichaamsgeörienteerde psychologische interventiestrategie voor psychotrauma geschetst. Een review van de literatuur over lichaamsgerichte interventies geeft een beginnend positief beeld van het effect van deze interventies. De resultaten uit deze review worden kort samengevat en de consequenties voor onderzoek en praktijk worden besproken.

Korte Bio
Prof. Dr. Frank Röhricht is psychiater, lichaamsgericht psychotherapeut en medisch directeur onderzoek, innovatie en opleiding van de East London NHS Foundation Trust. Hij is als honorair hoogleraar verbonden aan de Queen Mary University Londen.

Frank Röhricht studeerde in 1990 af als arts aan de Vrije Universiteit van Berlijn. Hij rondde in 1988 zijn opleiding tot lichaamsgericht psychotherapeut af. In 1995 promoveerde hij op het onderwerp lichaamsbeleving bij psychose. Hij werkte meer dan 25 jaar als psychiater en lichaamsgericht psychotherapeut.

Frank heeft 15 jaar ervaring als medisch manager bij de National Health Services (NHS). Hij is éen van de leidende onderzoekers op het gebied van de fenomenologie van de lichaamsbeleving en lichaamsgerichte therapie bij psychiatrische problematiek. Hij is lid van de European Association of Body Psychotherapy (EABP). Vanaf 2005 is hij beschermheer van de Association for Dance Movement Psychotherapy UK Hij is codirecteur van het Masterprogramma “Clinical Psychology with Body Psychotherapy Certificate” in Istanbul, Maltepe University.

Literatuur suggesties
Ogden, P., Pain, C., & Fisher, J. (2006). A sensorimotor approach to the treatment of trauma and dissociation. Psychiatric Clinics of North America, 29, 263–279. ttps://doi.org/10.1016/j.psc.2005.10.012

Röhricht, F. (2009). Body oriented psychotherapy – the state of the art in empirical research and evidence based practice: a clinical perspective. Body, Movement and Dance in Psychotherapy. An International Journal for Theory, Research and Practice, 4, 135–156.

Van de Kamp, M. M., Scheffers, M., Hatzmann, J., Emck, C., Cuijpers, P., & Beek, P. J. (2019). Body‐ and movement‐oriented interventions for posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta‐Analysis. Journal of Traumatic Stress, 32, 967-976.

Van der Kolk, B. A. (2015). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. New York, NY: Penguin Books. Nederlands vertaling: Traumasporen  (2016) Uitgeverij Mens!

 

Comments are closed.