parallax background

Samen keuzes maken

oktober 8, 2016
blogs_celevt_11
Hoe volgens DSM-5 PTSS te herkennen
oktober 8, 2016
blogs_celevt_9
De STRAKX Module Multidisciplinaire Integrale Traumadiagnostiek (MIT) is uit!
oktober 9, 2016

Samen keuzes maken: Herstellen begint al bij het bespreken van de behandelmogelijkheden en het maken van keuzes daarin.
Herstellen van de schade die is aangebracht door chronische traumatisering in de kinderjaren, dat is waar het bij mensen met jeugdtrauma’s om gaat. Om ondanks de vaak desastreuze gevolgen van traumatisering in de kinderjaren het leven weer op te pakken en vorm te geven. Naar een nieuwe toekomst.
Iemand die weet dat hij of zij psychische problemen en mogelijk lichamelijke en sociale problemen heeft als gevolg van jeugdtrauma’s, wil eerst en vooral een goede diagnose om te kunnen beslissen over de behandeling op de weg naar herstel. Als iemand zich autonoom voelt, zelf beslissingen kan nemen en risico’s en verantwoordelijkheid durft te dragen, zal ook de behandeling en de weg naar een zo gezond, gelukkig en betekenisvol mogelijk leven succesvoller verlopen. Daarom is het belangrijk dat mensen met jeugdtrauma’s vanaf de start van zelf het heft in handen hebben, hun eigen wensen op diverse gebieden kunnen realiseren en goed geïnformeerd kunnen beslissen over hun behandeling.

Een beloftevol ondersteuningsinstrument bij de diagnostiek en het bespreken van het behandelprogramma is het digitale programma SamenKeuzesMaken. Uitgangspunt bij SamenKeuzesMaken (SKM) is ‘herstel’. Bij SKM worden de deskundigheid van de professional, de ervaringsdeskundigheid van de cliënt en wetenschappelijke inzichten gebruikt om tot een behandelbeslissing te komen. De cliënt wordt (met indien mogelijk betrokkenheid van de familie en andere naastbetrokkenen) met behulp van een webbased programma voorbereid op de behandelplanbespreking, zodat hij of zij als een gelijkwaardige gesprekspartner kan bijdragen aan de vormgeving van de toekomstige behandeling en begeleiding. Eventuele verschillen kunnen besproken worden om vervolgens tot gezamenlijke besluitvorming komen over prioriteiten in de behandeling. Om het herstelproces zo goed mogelijk met behandeling te ondersteunen, wordt bij SKM gebruikgemaakt van een drietal te onderscheiden componenten.

De vragenlijst kan regelmatig worden ingevuld, de inspanning lonen om meerdere redenen. In de eerste plaats is de beantwoording van iedere vraag voor de cliënt een reden om over dat facet na te denken en er een standpunt over in te nemen. In de tweede plaats is er tijdens het gesprek met de behandelaar een duidelijke door de cliënt opgestelde lijst met aandachtspunten voor behandeling aanwezig. De geschiedenis van alle antwoorden wordt bewaard en een verloop van voor- of achteruitgang kan bij een aantal categorieën grafisch zichtbaar worden gemaakt.

Opleiden
Bij de Trauma Academie (link naar Trauma Academie) kunnen opleidingen in de diagnostiek gevolgd worden, waarvan screening, traumadiagnostiek, differentiaal diagnostiek, behandeldiagnostiek en evaluatiediagnostiek onderdelen zijn. De Trauma Academie is voor professionals.

STRAKX Module Screening, Diagnostiek en Evaluatiediagnostiek opvragen
De STRAKX module screening en diagnostiek en evaluatiediagnostiek op (Complexe) Post Traumatische Stress Stoornis, Dissociatieve Stoornissen en co-morbiditeit bij volwassenen met een vermoeden van of een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering; Amstelveen Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT); Rensen (2016) kan onder bepaalde voorwaarden hier link naar info formulier STRAKX opgevraagd worden.

Referenties
Rensen (2016) STRAKX module screening en diagnostiek en evaluatiediagnostiek op (Complexe) Post Traumatische Stress Stoornis, Dissociatieve Stoornissen en co-morbiditeit bij volwassenen met – een vermoeden van – een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering; Amsterdam, Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT).

November 2016, G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT en STRAKX

Comments are closed.