Opleidingslocatie

Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 020 364 26 39 (als u een antwoordapparaat krijgt spreek dan a.u.b. in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug) en via e-mail info@celevt.nl

Opleidingslocatie
Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen.

Accreditatie

Alle cursussen worden geaccrediteerd bij beroepsverenigingen en zijn zo ook terug te vinden in agenda’s van de betreffende verenigingen. Op de certificaten van de Trauma Academie staat vermeld wat het aantal accreditatiepunten is. Wij vragen niet standaard bij elke cursus accreditatie aan bij alle beroepsverenigingen. Over het algemeen wordt aangevraagd bij: FGzP, NVP, VEN,VCGT, NIP. Indien gewenst en bij voldoende belangstelling en aantal deelnemers kunnen wij aanvullende accreditaties aanvragen. Download hier het accreditatiereglement.

Klachtenprocedure

Allereerst wendt u zich met een klacht tot de betreffende docent. Indien u zich niet kunt vinden in het besluit van de docent, dan kunt u zich wenden tot de directie via info@celevt.nl. U ontvangt binnen vijf werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht, met daarin de gegevens van de docent die de klacht in behandeling heeft genomen. Wij streven ernaar de klacht binnen zes weken naar tevredenheid af te handelen. Klachten worden anoniem geregistreerd en vijf jaar bewaard. Download hier de klachtenprocedure.

Algemene Voorwaarden

Op de cursussen zijn de Algemene Voorwaarden voor opleidingen en bijeenkomsten van CELEVT van toepassing. Download hier de Algemene Voorwaarden.


Privacy Statement

CELEVT handelt conform de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)". CELEVT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, voor analyse- en marketingdoeleinden marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

CELEVT gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Door CELEVT worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, eventuele offerteaanvraag, offerte, overeenkomst;
• voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres;
• bij belangstelling voor STRAKX Traumacentra, na uw toestemming: uw naam en emailadres.
• voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;
• voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
• voor het verzamelen van gegevens van samenwerkingspartners: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt CELEVT eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@celevt.nl.

Voor het juist laten verlopen van een overeenkomst kan CELEVT ook samenwerken met externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor CELEVT, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@celevt.nl.

Behandelvisie

Geen opleiding zonder behandelvisie. Download hier onze behandelvisie op de fasegerichte traumabehandeling.

Schermafbeelding 2017-10-28 om 16.20.12