Post Master | HBO nascholing

juli 17, 2017
Nascholingen voor professionals in Zorg, Welzijn en Justitie
juli 15, 2017
Post Academische Nascholing
juli 17, 2017

Post Master | HBO nascholing

1-Jarige PostMaster | HBO Nascholing

Start! 1-jarige geaccrediteerde PostMaster|HBO nascholing voor psychologen, artsen, verpleegkundigen, agogen, orthopedagogen, vaktherapeuten, haptotherapeuten, fysiotherapeut, geleselecteerde complementaire behandelaren of anderszins universitair of HBO opgeleide professionals. Screening, indicatiestelling, begeleiding en behandeling bij volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen en hechtingsproblematiek. Cursussen door Top-experts uit de klinische praktijk en wetenschap.

Prijs: 3400 euro. Bekijk hiervoor de brochure
Inschrijven kan onderaan deze pagina.

Geaccrediteerde Post Master|HBO Nascholing

 

Post Master|HBO Nascholing

Brochure Post Master|HBO Nascholing
Bekijk de inhoud van de 1 jarige PostMaster|HBO Nascholing. De opbouw van de cursussen, de doelgroep, registratie in het CELEVT Register ‘Zoek VCT-behandelaar’, de kosten en de VIP-regeling.
Lees hier de informatie.

Cursus Screening en Indicatiestelling
Screening en indicatiestelling, ontwikkelingspsychologie en breinontwikkeling bij clienten met complexe trauma-gerelateerde problematiek; gedesorganiseerde hechting, Complexe Post Traumatische StressStoornis (CPTSS) en Dissociatieve Stoornissen.
Lees hier de informatie.

Cursus stabilisatie en symptoomreductie
Begeleiding en behandeling bij stabilisatie en symptoomreductie bij cliënten met CPTSS en bij cliënten met Dissociatieve Stoornissen. Inclusief de therapeutische relatie, nieuwe inzichten en lichaam en geest met ervaringsdeskundigheid en supervisiedag.
Lees hier de informatie.

Cursus Traumaverwerking
Traumaverwerking inclusief introducties op behandeling van clienten met CPTSS en Dissociatieve Stoornissen, met de therapeutische relatie, lichaamsgerichte therapie en relationshipmagament bij clienten met complexe problematiek en supervisiedag. Lees hier de informatie.

Cursus Re-integratie
Re-integratie en nieuw toekomstperspectief met nieuwe ontwikkelingen hechting en afscheid [van therapeut en client], positieve psychologie en welbevinden. Lees hier de informatie.

CELEVT Register Zoek VCT Behandelaar
Na een omschreven nascholingen en cursussen aan de Trauma Academie kunnen cursisten zich inschrijven in het CELEVT Register Zoek een VCT behandelaar. Bij de betreffende nascholingen en cursussen wordt dit vermeld. Download hier de betreffende brochure.

Kwaliteit
Met de registratie geeft u aan dat u op een bepaald niveau en passend bij uw beroepsuitoefening over de benodigde kennis beschikt binnen uw vakgebied [Diagnostiek en behandeling volwassenen met VCT-problematiek. Als professional geeft de vermelding in het Register een profilering van uw kennis en geeft u cliënten, verwijzers en verzekeraars aan dat cliënten gediagnosticeerd en behandeld worden door een professional die beschikt over actuele kennis binnen het vakgebied.

Behandelinhoudelijke visie
Geen opleiding zonder gedegen behandelinhoudelijke visie. Hoogtepunten: multidisciplinair en integraal, focus op traumaverwerking, gedesorganiseerde hechting, positieve psychologie en welbevinden en ook de parallelprocessen en teamontwikkeling. Lees hier meer.

U kunt zich hieronder inschrijven:

Comments are closed.