Plenaire sprekers

november 24, 2019
doelgroep
Doelgroep en Accreditatie
november 23, 2019
programma
Programma
november 25, 2019

Over de sprekers

Prof. Dr. Xavier Moonen is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal te Sittard, is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en gedragsproblemen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met een VB, naar instrumentontwikkeling voor het (h)erkennen van LVB, behandeling van problemen van mensen met een LVB, naar onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking in contact met politie en justitie en naar het zelfonderzoek doen door mensen met een verstandelijke beperking.

Dr. Lex Wijnroks heeft ontwikkelingspsychologie gestuurd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft zich daarna gespecialiseerd in de ontwikkelings-neuropsychologie. Sinds 1997 is hij verbonden als docent/onderzoeker en vanaf 2017 als universitair hoofddocent aan de opleiding pedagogische wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In het onderzoek gaat zijn interesse uit naar de vroege ontwikkeling van typische en atypisch ontwikkelende kinderen. In zijn nationale publicaties probeert hij een brug te slaan tussen neurowetenschappelijk onderzoek en het praktijkveld van de gehandicaptenzorg. Recent heeft hij een bijdrage geleverd aan het Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking (de Bruijn et el., 2017) en het cahier Brein in de Groei (2019).

Drs. Jeanet Nieuwenhuis, heeft na ruim 15 jaar als kinder-en jeugdpsychiater gewerkt te hebben, 10 jaar geleden de overstap gemaakt naar VGGNet, een specialisme binnen GGNet voor mensen met complexe psychiatrie en een Lichte Verstandelijke Beperking. Naast het werken op de VGGNet Kliniek in Warnsveld is zij actief bij het Landelijk Kennis Centrum LVB en Herstel voor Iedereen. Zij werkt ook al onderzoeker. Vanuit haar dagelijkse werk weet zij hoe belangrijk het is dat een verstandelijke beperking binnen de GGZ snel gezien wordt. Voordat patiënten aangemeld worden hebben ze vaak al jaren langdurige behandelingen gehad zonder resultaat of erger, hebben zij slechte ervaringen opgedaan en zijn soms zelfs getraumatiseerd door gedwongen opname en behandeling of separaties. Haar promotieonderzoek gaat dan ook over de prevalentie van LVB in de specialistische GGZ met de missie LVB vroeg op te sporen.

Kim Bronsaer volgde haar opleiding tot ervaringsdeskundige aan de Fontys Hogeschool. Zij probeert een plek in de samenleving te vinden door haar leven met een hechtingsstoornis, post-traumatische stress stoornis en een verstandelijke beperking met zoveel mogelijk mensen te delen. Kim hoopt ooit een politieke partij op te kunnen richten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Erna van Dijk geeft speltherapie onder andere bij Lunet Zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking die een verleden kennen met Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. Zij schreef artikelen voor speltherapeuten, ontwikkelde nascholingen voor vaktherapeuten, geeft supervisie en is docent aan de opleiding voor speltherapie. Erna is ruim 25 jaar geleden nieuwsgierig geworden naar de ongekende mogelijkheden van spel in therapie.

Dr. Liesbeth Mevissen, heeft jarenlange ervaring in zowel de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij benadrukt het belang van systeemgerichte (trauma)behandeling. Liesbeth promoveerde aan de UvA op onderzoek naar diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij ontwikkelde de DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB) en doet onderzoek naar het effect van EMDR-therapie bij deze doelgroep. Liesbeth heeft meerdere nationale en internationale publicaties op haar naam staan. In 2018 won zij de Jan van Dijk Victimology and Victim’s Rights Award voor haar dissertatie.

Drs. Barbara van Blanken, werkt ruim 35 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel met kinderen als volwassenen van alle niveaus van VB. Haar expertise ligt voornamelijk op het gebied van VB en autisme en emotionele ontwikkeling. Sinds 2005 werkt zij als behandelaar bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie van GGZ Drenthe. Barbara is EMDR-practitioner en behandelt voornamelijk cliënten met complex trauma. Zij is coauteur van het hoofdstuk “Behandeling van complex trauma bij mensen met een verstandelijke beperking” in het boek “Slapende honden? Wakker maken!” (A. Struik), zij geeft scholingen over de methode en publiceert regelmatig artikelen.

Dr. Mia Scheffers is opgeleid als bewegingswetenschapper, seksuoloog en integratief bewegingspsychotherapeut. Zij werkte ruim 25 jaar bij Centrum ’45, landelijk centrum voor behandeling van psychotraumaklachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld. Daarnaast richtte ze, samen met Gaby Staudenmayr, het Centrum voor Integratieve Bewegingspsychotherapie (IBT) op. Ook hier stond de bewegings- en lichaamsgerichte behandeling van traumagerelateerde problematiek centraal. In 2018 rondde ze haar promotieonderzoek over lichaamsbeleving bij mensen met psychiatrische problematiek af. Momenteel is ze als associate lector verbonden aan het lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn van Hogeschool Windesheim. Haar aandachtsgebieden zijn het meten van lichaamsbeleving en de ontwikkeling en evaluatie van bewegings- en lichaamsgerichte interventies bij traumagerelateerde problematiek.

Theatre Hotel Courage

Theatre Hotel Courage (THC), is het theatergezelschap van Katrien van Beurden. Samen met haar kernteam, bestaande uit o.a. Anne Fé de Boer, Remy van Kesteren, Sacha Muller, Thomas van Ouwerkerk en Peter Vigh, verzamelt ze verhalen van over de hele wereld. Deze verhalen krijgen gestalte in een eigen ontwikkelde theaterstijl met archetypische maskers. De maskers vertegenwoordigen de mensheid met personages uit alle lagen van de samenleving, zoals de oude vrouw, de dictator, de manager en de vluchteling. De universele karakters worden op virtuoze wijze gespeeld door de acteurs. In een volstrekt lege ruimte brengen zij samen met de muzikanten – met alleen mime, muziek en de maskers – de verzamelde verhalen tot leven. Verhalen vanuit de vraag hoe iedereen probeert te overleven in de wereld van vandaag.
Het theater van THC is een zeer virtuoos, niet-rationeel en tragikomisch theater dat verbindt vanuit speelsheid en op die manier lastige en urgente thema’s aanboort en toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Drs. Kees Lemke, was tot zijn pensionering in 2019 psychiater-bestuurder in de GGZ. In die functie maakte hij er zich binnen zijn eigen organisatie, maar ook landelijk, sterk voor om steeds opnieuw met een frisse blik naar mensen te kijken die veelal langdurig en met weinig resultaat bij de GGZ in zorg zijn. Hij hield en houdt een vurig pleidooi voor veel betere diagnostiek en sterke opschaling van behandeling van de veel te grote groep onbehandeld getraumatiseerde mensen. En voor meer aandacht voor een eveneens grote ongeziene groep van mensen met een verstandelijke beperking binnen de GGZ. Hij thans onder andere actief als voorzitter van het Actieplatform Herstel voor Iedereen en als coach vanuit zijn eigen bedrijf Mentaalherstel.

Comments are closed.