Opleidingen Trauma Academie 2020

‘De toegenomen kennis over neurofysiologische en psychologische processen bij vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT] biedt de mogelijkheid de relatie met psychische stoornissen in de volwassenheid steeds beter te begrijpen en te behandelen. Wij willen deze kennis zo breed mogelijk verspreiden.’

1-jarige geaccrediteerde Opleidingen VCT-Expert Level 1 en VCT-Master ook sprokkelroute en losse cursussen 2e cyclus maart 2020-2021

Zeven geaccrediteerde cursussen. 20 cursusdagen. Met inschrijving in CELEVT Register ‘Zoek VCT-behandelaar.
Opleiding in de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT] en symptomen en klachten van Complexe Posttraumatische StressStoornis, complexe Dissociatieve Stoornissen en van Hechtingsproblematiek.
VCT- Expert Level 1 voor Psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, gz-Psychologen en zij die daarvoor in opleiding zijn. Postacademisch. Level 2 in ontwikkeling [2021].
VCT- Master voor basis-psychologen, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten, haptotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten, hbo-opgeleide complementaire behandelaren e.a. [laatste op aanvraag]. PostMaster|HBO.
Alle cursussen kunnen ook los gevolgd worden. Al dan niet in combinatie met de sprokkelroute voor de opleidingen. Ook Incompany opleiding of cursussen [op maat] mogelijk. Tevens groepssupervisie en teambegeleiding.
Download hier de brochure.

Kosten: 220 euro per cursusdag. De kosten per cursus staan bij de cursussen aangegeven. Korting voor diegenen die de 1- jarige Opleiding tot VCT-Expert of VCT-Master volgen [volgt binnekort].
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl of 020-364 26 39. Bekijk hier de jaarplanning of bekijk alle uitgebreide cursusinformatie op de homepage bij Opleidingen.

'Wij verbinden expertise van voortrekkers in de dagelijkse behandelpraktijk met academische inzichten. en we geven ook invulling aan de verschillen in wetenschappelijke en klinische benaderingen.‘

Het opleidingsprogramma, geaccrediteerde cursussen, hooggekwalificeerde docenten

Basiscursus vroege traumatisering, ontwikkelingspsychologie en breinontwikkeling; screening en eerste stabilisatiebegeleiding.
Drs. Renate Geuzinge, gz-psycholoog, psychotherapeut. 3 dagen.

Gedesorganiseerde hechting, overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische relatie bij vroeg getraumatiseerde cliënten.
Dr. Nelleke Nicolai, psychiater, psychotherapeut. 2 dagen.

Vroege traumatisering, neurofysiologie en hechting; diagnostiek en interpretatie van hechtingsproblematiek, CPTSS en complexe Dissociatieve Stoornissen.
drs. Renate Geuzinge, gz-psycholoog, psychotherapeut [route Postacademische] * alleen voor postacademisch. 3 dagen.

De fasegerichte behandeling als circulair proces bij vroeg getraumatiseerde cliënten met Complexe PTSS.
Drs. Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog, psychotherapeut. 4 dagen.

De behandeling van cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen; een praktische integratieve benadering.
Dr. Erik de Soir, klinisch psycholoog, psychotherapeut, Prof. Dr. Onno van der Hart, psycholoog, psychotherapeut-tot-2017, Stefanie Terpstra MSc, bioloog, ervaringsdeskundige, drs. Renate Geuzinge, gz-psycholoog, psychotherapeut. 4 dagen.

Vroegkinderlijke traumatisering en verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling; per definitie moeilijke cliënten?
Drs. Joany Spierings, gz-psycholoog, psychotherapeut. 2 dagen.

Bewegings- en lichaam- georiënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten; specifiek bij verwaarlozing en hechtingsproblematiek.
Dr. Mia Scheffers, vaktherapeut, bewegingswetenschapper. 3 dagen.

Vroege traumatisering, stress-gerelateerde lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag; uitvragen, interpreteren en concrete behandelinterventies.
Dr. Nienke Kool, verplegingswetenschapper, senior onderzoeker, Stefanie Terpstra MSc, bioloog, ervaringsdeskundige. Route post-HBO * ook open voor postacademisch. 2 dagen.