Inschrijven psychotrauma opleiding kind & jeugd nu mogelijk (januari 2023)

Vanaf vandaag is het mogelijk om je in te schrijven voor onze 1-jarige psychotrauma opleiding Kind & Jeugd. De opleiding start op 12-1-2023 om 14:00 in het Nest gebouw in Amstelveen.

De opleiding bestaat uit een introductie en 9 cursussen:

 • Introductie en kennismaking:
  Lezing 1: Verleden in het heden – De lange termijn gevolgen van vroegkinderlijk trauma (Anne Marsman)
  Lezing 2: Bruggen bouwen: theorie en praktijk in de behandeling van vroegkinderlijk complex relationeel trauma bij kind en jeugdige (Anneke Vinke)
 • cursus 1: Basiskennis vroege traumatisering, ontwikkelingspsychologie, breinontwikkeling, eerste screening en stabilisatiebegeleiding ( Renate Geuzinge)
 • cursus 2: Beginnen bij het begin – gehechtheid, trauma en timing, de impact van trauma voor kind en jeugdige (Anneke Vinke & Ted Kloosterboer)
 • cursus 3: Screening, diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde klachten bij kinderen en jeugdigen waarbij er sprake is van vroegkinderlijk, meervoudig interpersoonlijk trauma (Ramon Lindauer)
 • cursus 4: Trauma in de ouder-kind relatie: (on)veiligheid en intergenerationele overdracht (Yael Meijer)
 • cursus 5: Screening, diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde klachten bij kinderen en jeugdigen waarbij er sprake is van vroegkinderlijk, meervoudig interpersoonlijk trauma deel 2 (Ramon Lindauer)
 • cursus 6: Voorbereiden van kinderen op een behandeling waarin traumaverwerking mogelijk is, stabiliserende interventies en meer [slapende honden wakker maken] (Arianne Struik)
 • cursus 7: Herkennen en hanteren van fragiele belevingswijzen en relationele verstoringen in de therapeutische relatie met vroeg getraumatiseerde cliënten (Ayse Dogan)
 • cursus 8: Aan de slag! Behandelen van vroegkinderlijk trauma bij kind en jeugdige (Anneke Vinke)
 • cursus 9: Nieuwsgierige zoektocht naar de taal van het lichaam in een therapeutische context (Cindy Creemers, Katrien VanFraussen, Annemijn Rijk)

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld de opleidingseisen, de kosten van de opleiding, enzovoorts? Deze informatie kun je hier vinden.

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie