Nieuwe website gelanceerd

Het zal de vaste bezoekers niet ontgaan zijn: CELEVT heeft een vernieuwde website. De site is opgedeeld in drie blokken:

 • Celevt, waarin
  • de organisatie, zijn missie en het team
  • informatie over congressen en conferenties
  • verdiepende achtergrondinformatie
  • overzicht van protocollen, richtlijnen en standaarden
 • Trauma Academie
  • alles over ons opleidingsaanbod
 • de Zorgzoeker
  • (ex)deelnemers aan de Academie presentereren zich

Ziet u foutjes of ongerechtigheden, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons darrvan op de hoogte brengt.