CELEVT TIP Conferentie 2022 over woede in therapeutische relaties

In de behandeling van in de kinderjaren aanhoudend en ernstig getraumatiseerde cliënten worstelen veel therapeuten met cliënten die in de loop van de behandeling in toenemende mate woedend gedrag vertonen. Naarmate het gedesorganiseerde hechtingssysteem bij cliënten sterker geactiveerd wordt, kan de therapeutische relatie steviger onder druk komen te staan.

Aan dit thema is de komende CELEVT TIP Conferentie gewijd. De conferentie – de derde inmiddels al weer – vindt in maart 2022 plaats.

Centraal staat de vraag wat behandelaren en therapeuten vatbaar maakt voor vijandig en woedend cliëntgedrag waardoor zij in de uitoefening van ons werk kwetsbaar kunnen worden. En wat hebben zij, hun team en hun cliënten nodig?

Doel van de conferentie is de deelnemers te voorzien van praktische handelingstools en interventies.

Op deze site binenkort meer informatie.