parallax background

Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT)

oktober 10, 2016
blogs_celevt_9
De STRAKX Module Multidisciplinaire Integrale Traumadiagnostiek (MIT) is uit!
oktober 9, 2016
blogs_celevt-7
De gefaseerde trauma behandeling
oktober 11, 2016

Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT)

Mensen met ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren geven aan dat zij zoeken naar nieuwe wegen om hun klachten te verminderen en dat ze daar zelf keuzes in willen maken. Wat betekent dat voor behandeling en herstel?

In de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen hebben vaak samenhangende psychische, fysieke en maatschappelijke problemen die hun dagelijks functioneren belemmeren. Ze willen in hun herstel niet alleen werken aan vermindering van symptomen maar juist en vooral aan veerkracht en een zo gezond en zinvol mogelijk leven. En ze willen daar zelf de regie over hebben.
Dat sluit goed aan bij het in Nederland door Dr. Machteld Huber ontwikkelde concept Positieve Gezondheid dat is opgenomen in de omschrijving van gezondheid van WHO (World Health Organization). En ook bij wereldwijde ontwikkelingen waarbij reguliere en complementaire behandelingen gecombineerd worden en in de behandeling van de samenhangende psychische, fysieke en maatschappelijke problatiek betrokken .
In samenwerking met behandelaren, wetenschappers en onderzoekers, en met in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen, heeft CELEVT het model voor Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) ontwikkeld. Daarvan maken de evidence-based en best-practicesbased diagnostiek en behandeling onderdeel uit en ook complementaire behandelingen, coaching en ondersteunende interventies.

Wij verwachten dat de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) op verschillende levensgebieden effectievere resultaten zal geven dan de doorsnee één-dimensionale traumabehandeling.
In een integrale behandeling worden alle dimensies van het bestaan (psychische, lichamelijke, maatschappelijke, mentale en spirituele) in de behandeling betrokken. In de tweede plaats wordt de ‘mens als geheel’ het vertrekpunt genomen en wordt de cliënt gezien als een autonoom individu, waarbij diens opvattingen over ziekte en gezondheid, veerkracht en een zinvolle levensinvulling zeer belangrijk zijn.
De focus bij de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) ligt op potentieel en krachten, sterktes en mogelijkheden, vooruitkijkend naar herstel op meerdere dimensies: symptomatisch, persoonlijk en maatschappelijk. Met lotgenotengroepen, herstelbemiddeling en cursussen voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen en hun naasten.
De uitgangspunten zijn:
1. Het herwaarderen en het optimaliseren van de therapeutische relatie;
2. Een open en kritische houding jegens alle therapeutische disciplines en systemen op basis van de principes van evidence based medicine;
3. De focus is het bevorderen van gezondheid en welzijn; Behandeling vindt plaats in een healing environment.

Referenties

  1. Droes, J., Witsenburg, C.(red) (2012). Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel. Amsterdam: SPW.
  2. Hoenders, H.J.R., Appelo, M.T., Van den Brink, H., Hartogs, B.M.A., Berger, C.J.J., Tasma, H.H.(2013); Protocol voor complementaire en alternatieve geneeswijzen; naar een verantwoorde toepassing binnen de GGZ; Tijdschrift voor Psychiatrie; 51 343-348.
  3. Huber, M.A.S., Van Vliet, M., Giezenberg, J.A., Knottnerus, J.A. (2012); Towards a conceptual framework relating to ‘Health and the ability to adapt and to selfmanage’. Operatierationalisering gezondheidsconcept. Rapport 2013 000VG. Louis Bolk Instituut Driebergen.
  4. Rensen G.M. (2016); STRAKX Outline Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling voor volwassenen met psychotrauma en een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering bij (Complexe) Posttraumatische StressStoornis (PTSS) en Dissociatieve Stoornissen; Amsterdam, Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT).

De mogelijkheden voor behandeling, zelfmanagement en herstel waaruit mensen uit moeten kunnen kiezen en die integraal onderdeel uitmaken van de STRAKX Traumacentra behandelconcept hebben we eenvoudig in een schema weergegeven:

schema

September 2016, Mevr. drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT en STRAKX

Comments are closed.