Masterclasses

juli 11, 2017
Trauma Informed Practice (TIP) Conferenties
juli 1, 2017
Praktisch en Accreditatie
juli 12, 2017

Vooraankondiging Masterclass Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek.

Locatie Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 Amstelveen.
Kosten 175 euro. Inschrijven kan nu met voor de vroege beslissers 25 euro korting. Het programma van de Masterclass wordt in november gepubliceerd. Tijd 10.00 tot 17.00 uur..
Doelgroep professionals in de GGZ en overige belangstellenden die werken of gaan werken met mensen met complex trauma, vroegkinderlijk trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
Accreditatie VCgT, FGZP, NIP, NVP.

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Begin 2018 is het boek ‘Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek’ verschenen bij de uitgever BSL. De auteurs zijn Martijn Stöfsel en Trudy Mooren. Beiden hebben hun sporen verdiend in de behandeling van ernstig trauma, zoals ook al bleek uit hun gezamenlijke eerste boek ‘Complex trauma’. Martijn Stöfsel heeft jarenlang gewerkt bij het SinaiCentrum en Trudy Mooren werkt bij Centrum 45 en is verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

In dit nieuwe boek leggen zij de verbinding tussen trauma in de jeugd, oftewel vroegkinderlijke traumatisering, en persoonlijkheidsproblematiek. Deze verbinding is eigenlijk zeer logisch, maar vreemd genoeg weinig systematisch onderzocht. In de literatuur en de klinische praktijk zijn dit namelijk grotendeels gescheiden velden. Dit boek wil deze kloof overbruggen door kennis en klinische ervaring op deze terreinen te integreren. Het biedt een overzicht over de theoretische achtergronden, de therapeutische methoden en geeft concrete praktische handvatten om cliënten die last hebben van trauma- en persoonlijkheidsproblematiek goed te kunnen behandelen. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste inzichten uit de DSM-5.
Dit boek behandelt trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: de samenhang tussen vroegkinderlijke traumatisering en de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis aan de hand van verschillende theoretische modellen. We benadrukken daarbij het belang om overzicht te krijgen over deze complexe behandelingen; door goede diagnostiek, het vaststellen van de samenhang tussen de symptomatologie en de levensgeschiedenis van de patiënt en een werkbare therapeutische relatie. De stappen die nodig zijn om te komen tot een casusconceptualisatie en behandelplan worden duidelijk beschreven. Aan de hand van de ‘interventiecirkel’ worden evidence based behandeltechnieken besproken. Tot slot wordt in het laatste deel ingegaan op de gevolgen van trauma- en persoonlijkheidsproblematiek voor de sociale omgeving van de cliënt. Belangrijk hierbij is hoe de behandelaar zo goed mogelijk met reacties van de sociale omgeving kan omgaan en wat daarbij de valkuilen zijn.

Dit boek is bij uitstek geschikt voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters (en zij die daartoe in opleiding zijn) die werken of gaan werken met mensen met complex trauma, vroegkinderlijke traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek.
U kunt zich onderaan inschrijven voor een van de Masterclasses.

Masterclass Psychodynamica en organisatieverandering – Trauma, survival en herstel in organisaties. Voor verandermanagers.

Hebt u dat ook?
U bent ingezet om een verandertraject te begeleiden maar het lijkt maar niet te willen lukken. Er is geen eenduidige verklaring te vinden. U vraagt zich af hoe dit kan gebeuren, waarom het gebeurt en hoe u hierop kunt reageren.

Onzekerheid, uitdaging
Veranderingen zijn verbonden met onzekerheid, angst, ontregeling, gevoelens van verlies, maar ook met gevoelens van uitdaging, plezier, expansiedrang en exploratiedrift.

Mensen en groepen
Hoe begeleiden we mensen en groepen bij verstoorde machtsverhoudingen en uiteenlopende belangen? Wat doen we met drijvende en storende krachten van personen en groepen? Wat als er oude pijn opgeruimd moet worden?

Psychodynamisch referentiekader
Door toepassen van kennis en interventiemethodes uit het psychodynamisch referentiekader kunnen stagnerende veranderingsprocessen omgekeerd worden naar werkbare productieve energie.

Doelgroep
(interim-) Managers, bestuurders, adviseurs, professionals.

Masters aan het woord
Twee sprekers belichten het thema “Psychodynamica en organisatieverandering, Trauma, survival en herstel” vanuit verschillende invalshoeken binnen hun vakgebied. Casussen worden besproken: interactief en “hands-on”.

Bekijk hier de brochure.
Inschrijven kan onderaan deze pagina.

Kosten: 525,00 euro.
Januari en Februari 2018. Van 15.30 – 20-30 uur.
Bekijk de agenda voor de data.

U kunt alvast uw belangstelling kenbaar maken door het formulier onderaan de pagina in te vullen. Binnenkort volgt meer informatie.

Comments are closed.