Managementtraining

juni 29, 2017
Landelijk HART College
juni 28, 2017
Workshops en Cursussen
juni 29, 2017

Goede zorg voor de cliënt en voor uzelf!

Het werken met chronisch getraumatiseerde volwassenen kan een forse druk leggen op behandelaren en behandelteams, teamtraining, supervisie of schaduwmanagement kan dan nuttig zijn. Belangstelling?
Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier

Teamtraining, Supervisie, Schaduwmanagement

Onze teamtrainers zijn ervaren trainers die bekend zijn met teamdynamiek en het werken met chronisch getraumatiseerden. Teamtraining bestaat uit minimaal drie en maximaal zes bijeenkomsten.

Supervisie bestaat meestal uit vijf en maximaal tien sessies/ groepsbijeenkomsten. Onze supervisors zijn zeer ervaren binnen het vakgebied.

Onze schaduwmanagers hebben brede ervaring in (verander) management binnen de zorg en het als schaduwmanager en coach “meekijken” in de dagelijkse praktijk. Schaduwmanagement kan drie tot maximaal acht gesprekken duren.
Lees meer in de brochure.

Masterclasses psychodynamiek van zorgorganisaties

De Masterclasses zijn opvolgende twee tot drie opvolgende bijeenkomsten. Ze kunnen gevolgd worden door (verander) managers en belangstellende professionals.
Lees meer in de brochure.

Masterclass Psychodynamica en organisatieverandering – Trauma, survival en herstel in organisaties. Voor verandermanagers.

Hebt u dat ook? U bent ingezet om een verandertraject te begeleiden maar het lijkt maar niet te willen lukken. Er is geen eenduidige verklaring te vinden. U vraagt zich af hoe dit kan gebeuren, waarom het gebeurt en hoe u hierop kunt reageren.
Onzekerheid, uitdaging
Veranderingen zijn verbonden met onzekerheid, angst, ontregeling, gevoelens van verlies, maar ook met gevoelens van uitdaging, plezier, expansiedrang en exploratiedrift.
Mensen en groepen
Hoe begeleiden we mensen en groepen bij verstoorde machtsverhoudingen en uiteenlopende belangen? Wat doen we met drijvende en storende krachten van personen en groepen? Wat als er oude pijn opgeruimd moet worden? Psychodynamisch referentiekader Door toepassen van kennis en interventiemethodes uit het psychodynamisch referentiekader kunnen stagnerende veranderingsprocessen omgekeerd worden naar werkbare productieve energie.
Doelgroep.
(interim) managers, bestuurders, adviseurs, professionals. Masters aan het woord Twee sprekers belichten het thema “Psychodynamica en organisatieverandering, Trauma, survival en herstel” vanuit verschillende invalshoeken binnen hun vakgebied. Casussen worden besproken: interactief en “hands- on”.
Bekijk de brochure

Kosten: 525,00 euro.
Januari en Februari 2018. Van 15.30 – 20-30 uur.

U kunt zich hieronder inschrijven:

Comments are closed.