Inschrijven en informatie

Workshop 3, Ammelie van Beurden
maart 31, 2019
Workshop 2, Jannetta Bos
maart 31, 2019

De kosten bedragen € 295,- per persoon. De kosten zijn inclusief lunch, consumpties, afsluitende borrel en congresmateriaal.

Early Bird korting: Snelle beslissers ontvangen 10 % korting op de deelnamekosten. De kosten bedragen dan € 265,-. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 15 mei 2019 is ingevoerd en betaald.

10 % korting voor:
1. Cursisten van de Trauma Academie die in 2019 een nascholing cursus volgen.
2. Deelnemers aan het HART College Symposium 2019
Voor deze korting kunt u contact opnemen met Martijne Rensen, m.rensen@celevt.nl.

Studenten hebben recht op € 50,- korting op hun deelname. Voorwaarde is dat bij aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

Sponsoren HART College Symposium voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten
Ook dit jaar is het voor het mogelijk om deelname aan het HART College Symposium te sponsoren voor diegene met een laag inkomen waarvoor de kosten voor deelname te hoog zijn. U maakt het mogelijk dat meer mensen in de gelegenheid zijn het symposium te bezoeken. Sponsoring kan voor 10, 20, 30 of 40 euro. Zie www.celevt.nl/congressen.

Inschrijven
U kunt HIER inschrijven en betalen.
De organisatie wordt gedaan door Zonder Zorg. Zonder Zorg (www.zonderzorg.nl) ondersteunt (beroeps) verenigingen in de GGZ.

Annuleren
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
1. Bij annulering voor 27 september 2019 bent u 25 % van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 27 september en 3 oktober 2019 bent u 50 % van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 3 oktober 2019 bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit tevoren schriftelijk aan Zonder Zorg is gemeld.

Programma ontwikkeling en informatie
Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering(CELEVT) organiseert sinds 2012 ieder najaar een congres. Een van de doelen van CELEVT is de kennis over chronische traumatisering in de kinderjaren, de psychische, fysieke en sociale gevolgen in de volwassenheid en de mogelijkheden voor Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) breed beschikbaar te stellen. Met advies en expertkennis, de organisatie van congressen en bijeenkomsten en via de Trauma-Academie zie www.celevt.nl/trauma-academie
De programmaontwikkeling van het congres wordt gedaan door de directie van CELEVT.

Informatie kan ingewonnen worden bij CELEVT, mevr. drs. G.M. (Martijne) Rensen via email m.rensen@celevt.nl of telefonisch 020 364 26 39 of 06 46190736.

Vanuit CELEVT is in 2016 de Stichting STRAKX opgericht. STRAKX werkt aan het beschikbaar maken van de best mogelijke traumabehandeling voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen in Nederland zie www.strakxisnu.nl

Comments are closed.