parallax background

Hoe jeugdtrauma’s je gezondheid beïnvloeden

oktober 14, 2016
blogs_celevt_3
Bereken je eigen ACE score
oktober 13, 2016
blogs_celevt_1
De gevolgen van jeugdtrauma’s verdwijnen niet vanzelf
oktober 15, 2016

Hoe jeugdtrauma’s je geestelijke en lichamelijke gezondheid blijvend kunnen beïnvloeden.

Prof. Dr. Vincent Felitti, Onderzoeker ACE Studies (2010): ‘Adverce childhood experiences are the most basic and longlasting determinants of health riskbehaviors, mental ilness, social disfunction, disease, disability, death and health costs’.
Uit grootschalige epidemiologische onderzoeken blijkt dat volwassenen die in hun kinderjaren chronisch getraumatiseerde zijn een algemene psychische, somatische en maatschappelijke kwetsbaarheid hebben. De relatie tussen chronische traumatisering in de kinderjaren en gezondheids- en maatschappelijke problemen in de volwassenheid is het sterkst bij een combinatie van meerdere vormen van traumatisering. De aard en ernst varieert met de leeftijd waarop de traumatisering begon, de relatie met de agressor, de duur en ernst van de traumatisering en de emotionele en sociale ondersteuning uit de omgeving. De levensverwachting van mensen met jeugdtrauma’s is twintig jaar korter ten opzichte van diegenen die opgroeien in een veilige omgeving. Chronische traumatisering in de kinderjaren staat in lineaire relatie tot een complexiteit van vaak samenhangende geestelijke, lichamelijke en sociale problemen. Er kan sprake zijn van:
en met verstoring van de ontwikkelingsfasen. Voorbeelden:

  • Mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel);
  • Aanhoudende en langdurige verwaarlozing (psychisch, pedagogisch, fysiek);
  • Getuige zijn van aanhoudend en langdurig geweld in het gezin;
  • Verkeren in oorlogsomstandigheden en / of hebben moeten vluchten;
  • Langdurig moeten ondergaan van pijnlijke medische handelingen;
  • Meerdere traumatische verliezen (met als gevolg voortdurende verstoring van (de kwaliteit van) de hechtingsrelatie).

Meer informatie over de individuele, maatschappelijk en economische gevolgen
Over de individuele, maatschappelijke en economische gevolgen: http://www.canarratives.org.

Meer zien over de gevolgen van jeugdtrauma’s op volwassen leeftijd
Bekijk de boeiende TEDX lezing van Nadine Burke Harris ‘Childhood trauma is not something you just come over it as you grow up’. Let op: het gaat dan vooral om de gevolgen op volwassen leeftijd, en waar zij betoogt dat alle kinderartsen zich daarvan bewust moeten zijn, geldt dat uiteraard ook voor GGZ behandelaren, medici en sociaal werkers die in hun praktijk met volwassen patiënten werken.

Referenties:
1. Arnow, B. A. (2004). Relationships between child maltreatment, adult health and psychiatric outcomes, and medical utilization. Journal of Clinical Psychiatry, 65, 10–15.
2. Dube, S. R., Felitti, V. J., Dong, M., Giles, W. H., & Anda, R. F. (2003). The Impact of Adverse Childhood Experiences on Health Problems: Evidence from Four Birth Cohorts Dating Back to 1900. Preventive medicine, 37(3), 268-277.
3. Felitti VJ, Anda RF (2010). The relationship of adverse childhood experiences to adult medical disease, psychiatric disorders and sexual behavior: implications for healthcare (2010). In: Lanius RA, Vermetten E, Pain C, editors. The impact of early life trauma on health and disease. The hidden epidemic. Cambridge: Cambridge University Press; 77-86.
4. Kuiper, M. , Dusseldorp, E.G.; Vogels, A.G.C. (2010); A first hypothetical estimate of the Dutch burden of deseases with respect of negative experiences during childhood, Leiden: TNO.
5. Verdurmen, J., ten Have, M., de Graaf, R., van Dorsselaer, S., van ’t Land, H., & Vollenbergh, W. (2007). Psychische gevolgen van kindermishandeling op volwassen leeftijd : resultaten van de ‘Netherlands Mental Health Survey and Incidence study” (NEMESIS). Utrecht: Trimbos instituut.
September 2016, Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT en STRAKX

Comments are closed.