parallax background

Grootste gebruikers van gezondheidszorg

oktober 12, 2016
blogs_celevt_5
Van het kastje naar de muur gestuurd
oktober 12, 2016
blogs_celevt_3
Bereken je eigen ACE score
oktober 13, 2016

Grootste gebruikers van de gezondheidszorg

Volwassenen met jeugdtrauma’s door mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik zijn de grootste gebruikers van de gezondheidszorg. Zij gaan driemaal zo vaak naar psychologen, huisartsen en medisch specialisten dan mensen die opgroeiden in een veilige omgeving. Alleen al in de GGZ gaat het om 2,5 tot 3 miljard behandelkosten per jaar.

In de kinderjaren mishandelde, verwaarloosde en misbruikte (chronische getraumatiseerde) volwassenen lopen grote kans op geestelijke, lichamelijke en maatschappelijk problemen. Dat heeft grote gevolgen voor de kosten van de (geestelijke) gezondheidszorg.

In de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen bezoeken vaker psychologen, psychiaters en andere hulpverleners zoals huisartsen, medisch specialisten, maatschappelijk werkers en fysiotherapeuten. Er is daarbij geen verschil tussen mannen en vrouwen. Mensen die meerdere vormen van jeugdtrauma’s hebben meegemaakt, maken meer gebruik van de zorg dan mensen die een enkele vorm van jeugdtrauma’s hebben meegemaakt.

De zorgconsumptie is bij mensen met jeugdtrauma’s ongeveer driemaal zo hoog als gemiddeld. Uitgaande van de uitkomsten van grootschalige epidemiologisch onderzoeken die aangeven dat circa 50-70 % van de cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg (GGZ) een achtergrond heeft van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT), heeft het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) berekend dat circa 1.5 tot 2 miljard van de totaal circa 3 miljard van de behandelkosten in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en forensische zorg ten laste komt van in de kinderjaren chronische getraumatiseerde volwassenen. De kosten voor de vrijgevestigde psychiaters en psychologenpraktijken zijn hierin nog niet meegenomen. Ook buiten beschouwing gelaten (maar aanbevolen te onderzoeken) zijn de kosten van de (huis) artsen en maatschappelijke zorg. Enige cijfers op een rijtje gezet:

 1. 50-70% van de cliënten in de GGZ > 18 jaar heeft een achtergrond van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.
 2. Volwassenen die in hun kinderjaren chronische getraumatiseerde zijn, zijn de hoogste gebruikers van de gezondheidszorg: de zorgconsumptie is circa drie keer zo hoog als gemiddeld.
 3. De top van de aandoeningen met de grootste ziektelast > 18 jaar zijn psychische aandoeningen: angststoornissen, stemmingsstoornissen, alcoholverslaving. Van deze mensen heeft 50-70 % een achtergrond van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.
 4. In de GGZ gaat jaarlijks 5 miljard om. Hiervan heeft 50-70 % (= 2,5 tot 3 miljard) betrekking op de zorg aan volwassenen met een achtergrond van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.
 5. De financiële gevolgen van psychische problemen door ziekteverzuim zijn jaarlijks 2,7 miljard. Hiervan komt 50 – 70 % (= 1,3 tot 1,8 miljard) ten laste van volwassenen met een achtergrond van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.
 6. De kosten voor productieverlies zijn 4 miljard. Hiervan komt 50-70 % (= 2 tot 2,8 miljard) ten laste van volwassenen met een achtergrond van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.

Meer informatie over de individuele, maatschappelijk en economische gevolgen 

Over de individuele, maatschappelijke en economische gevolgen: www.canarratives.org

Referenties: 

 1. Felitti V. J., Anda R.F. (2010); The relationship of adverse childhood experiences to adult medical disease, psychiatric disorders and sexual behavior: implications for healthcare (2010),In: Lanius R.A., Vermetten E., Pain C., editors. The impact of early life trauma on health and disease,The hidden epidemic, Cambridge: Cambridge University Press; 77-86.
 2. Putnam, F.W. (2004). The costs and consequences of child maltreatment. Presented at the Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science, Seattle, WA, 12-16 February.
 3. Rensen (2015), Brief aan de Tweede Kamer, Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT), Amstelveen.
 4. Verdurmen, J., ten Have, M., de Graaf, R., van Dorsselaer, S., van ’t Land, H., & Vollenbergh, W. (2007). Psychische gevolgen van kindermishandeling op volwassen leeftijd : resultaten van de ‘Netherlands Mental Health Survey and Incidence study” (NEMESIS). Utrecht: Trimbos instituut.
 5. Walker, E. A., Unutzer, J., Rutter, C., Gelfand, A., Saunders, K., Vonkorff, M., et al. (1999). Costs of health care used by women HMO members with a history of childhood abuse and neglect. Archives of General Psychiatry, 56, 609-613.
 6. Xiangming F.; Brown, D.; Mercy, J.A. (2012); The economic burden of childmaltreatment in the United States and implications for prevention; Child Abuse and Neglect 36, 156-165.

 

September 2016, mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT en STRAKX

Comments are closed.