parallax background

Een nieuw behandelperspectief

juli 16, 2018
Dr. Anton Hafkenscheid
juli 11, 2018
Zevende Landelijke CELEVT Congres
augustus 12, 2018

Martijne Rensen: Over de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling bij vroeg- getraumatiseerde volwassenen; een nieuw behandelperspectief.

Vanwege de veelal samenhangende psychische, fysieke en maatschappelijke problematiek is bij vroeg getraumatiseerde volwassenen is een fasegerichte Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) noodzakelijk. Longitudinaal onderzoek van Amerikaanse collega’s over de effectiviteit van de fasegerichte behandeling stemt optimistisch. Bij cliënten met vroegkinderlijk traumatisering en complexe trauma gerelateerde stoornissen namen na de trauma gerelateerde symptomen na eerste behandelfase fors af en daalden sterker naarmate cliënten de daaropvolgende behandelfasen doorliepen. De zorgkosten namen vergelijkbaar af. Publicatie in het Tijdschrift GGZ.nl. Download hier het artikel.

Comments are closed.