Dr. Nelleke J. Nicolai

april 7, 2019
Anna Verwaal
april 6, 2019
Dr. Abram de Swaan
april 9, 2019

Lezing 3

De verinnerlijkte familie: daders, getuigen en wegkijkers. Dr. Nelleke Nicolai, psychiater, psychoanalyticus

In haar lezing gaat Nelleke Nicolai aan de hand van casuïstiek dieper in op de functie en betekenis van daderintrojecten bij cliënten met complex trauma en dissociatieve stoornissen en een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Dat wil zeggen de verinnerlijkte aspecten van daders deden en zeiden, leidend tot innerlijke conflicten, zelfhaat, suïcidaliteit en herhalingsgedrag. Nieuw onderzoek wijst uit dat vooral dreiging met de dood uitermate ongunstige effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen, leidend tot ‘infanticidale’ gehechtheidsrepresentaties tot laat in de volwassenheid. Hierbij denkt de persoon dat de dood de enige staat is waarin de “ouders” uiteindelijk liefdevol zullen zijn. Besproken wordt hoe hier therapeutisch mee om te gaan.

 

Nelleke Nicolai 2018 klein (1)

Dr. Nelleke J. Nicolai werkte tot 2012 als psychiater-psychotherapeut met vroeg getraumatiseerde patiënten. Sindsdien is zij in eigen praktijk supervisor, opleider en leertherapeut. Zij publiceerde naast vele artikelen over trauma, gender en gehechtheid het “Handboek psychotherapie na seksueel misbruik (2006), samen met anderen “Empathie: het geheime wapen van psychiater en psychotherapeuten (2015) en Emotieregulatie: de kunst van het evenwicht”(2016).

Comments are closed.