Dr. Frans Schalwijk

april 9, 2019
Dr. Abram de Swaan
april 9, 2019
Gedesorganiseerde hechting, overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische relatie
mei 9, 2019

Dr. Frans Schalwijk, psychoanalyticus, psychotherapeut.

Gewetenspijn. Dr. Frans Schalkwijk, psychoanalyticus, psychotherapeut

Opgroeien in traumatiserende gezinsomstandigheden heeft natuurlijk gevolgen voor de ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfgevoel. En eenmaal ontwikkeld, zal de volwassene er niet alleen mee moeten leven, maar zal hij of zij ook trachten dat ontwikkelde zelfgevoel stabiel te houden. Dat proces wordt bewaakt door het geweten: het geweten is dus geen mensje in je hoofd dat besluit of je goed of slecht bent, maar is een psychische functie die tot doel heeft het zelfbeeld in evenwicht te houden, zelfs als het negatief of zelf bestraffend is. Dat het geweten actief is, merken we aan emoties als schaamte, schuld of trots. In deze lezing wordt ingegaan op de gewetensontwikkeling onder traumatiserende omstandigheden.

 

fransschalkwijk

Dr. Frans Schalkwijk is vrijgevestigd psychoanalyticus/psychotherapeut en forensisch rapporteur. Hij publiceerde onder andere Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus (2016) en Narcisme (2018). Tevens doet hij wetenschappelijk onderzoek naar schaamte en schuld, en is hij docent aan opleidingen voor psychotherapie en psychoanalyse.

Comments are closed.