Doelgroep en Accreditatie

locatie
Locatie
december 10, 2018
Workshop 11, Mw. Margriet Wentink
februari 1, 2019

Doelgroep
Hulpverleners in de GGZ: psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, agogen, ervaringsdeskundige e.a.
Hulpverleners Kind, Jeugd en Ouderschap: Huis-, jeugd -, kinderartsen, consultatiebureau- en vertrouwensartsen, medewerkers Veilig Thuis, kinder & jeugdtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten.
Maatschappelijk werkers, haptotherapeuten, coaches, supervisors.
Iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Accreditatie aangevraagd bij
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Register Vaktherapie
Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)

Voorwaarden Accreditatie
Voor het verkrijgen van de punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat de deelnemer tenminste 90% van de tijd aanwezig is geweest. Toekenning van de punten is niet aan de aanbieder CELEVT maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.
Wanneer u gebruik wilt maken van de accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig.

Direct naar inschrijven
U kunt HIER inschrijven en betalen.
De organisatie wordt gedaan door Zonder Zorg. Zonder Zorg (www.zonderzorg.nl) ondersteunt (beroeps) verenigingen in de GGZ.

Informatie
Bereikbaar op 020 364 26 39 (als u een antwoordapparaat krijgt spreek dan a.u.b. in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug) of via e-mail op info@celevt.nl

 

Comments are closed.