Doelgroep en Accreditatie

locatie
Locatie
december 10, 2018
Workshop 11, Mw. Margriet Wentink
februari 1, 2019

Doelgroep
Hulpverleners in de GGZ: psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, agogen, ervaringsdeskundige e.a.
Hulpverleners Kind, Jeugd en Ouderschap: Huis-, jeugd -, kinderartsen, consultatiebureau- en vertrouwensartsen, medewerkers Veilig Thuis, kinder & jeugdtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten.
Maatschappelijk werkers, haptotherapeuten, coaches, supervisors.
Iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Accreditatie
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP) – 8 punten
Vereniging EMDR Nederland (VEN) – 6 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) – 5 punten
Register Vaktherapie – 7 punten
SKJ – In aanvraag

Voorwaarden Accreditatie
Voor het verkrijgen van de punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat de deelnemer tenminste 90% van de tijd aanwezig is geweest. Toekenning van de punten is niet aan de aanbieder CELEVT maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.
Wanneer u gebruik wilt maken van de accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig.

Direct naar inschrijven
U kunt HIER inschrijven en betalen.
De organisatie wordt gedaan door Zonder Zorg. Zonder Zorg (www.zonderzorg.nl) ondersteunt (beroeps) verenigingen in de GGZ.

Informatie
Bereikbaar op 020 364 26 39 (als u een antwoordapparaat krijgt spreek dan a.u.b. in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug) of via e-mail op info@celevt.nl

 

Comments are closed.