Doelgroep en Accreditatie

november 23, 2019
inschrijven
Inschrijven en informatie
november 22, 2019
sprekers
Plenaire sprekers
november 24, 2019

Voor wie?

Voor alle professionals die in de GGZ werkzaam zijn met- of belangstelling hebben voor clienten met een Licht Verstandelijke Beperking. En die geïnteresseerd in de behandeling van mensen met (een vermoeden van) LVB met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, speltherapeuten, agogen, ervaringsdeskundige. En iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Accreditatie aangevraagd bij
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V)
Register Vaktherapie
Registerplein (maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen)

InformatieBereikbaar op 020 364 26 39 (als u een antwoordapparaat krijgt spreek dan a.u.b. in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug) of via e-mail op info@celevt.nl

 

Comments are closed.