Ted Kloosterboer

Ted Kloosterboer is directeur van Stichting Praat en ervaringsdeskundige op het gebied van kindermishandeling. Binnen stichting Praat leidt zij mensen met ervaringskennis op tot ervaringsdeskundigen, ontwikkeld scholingen voor professionals, studenten en vrijwilligers op het gebied van vroegsignaleren van kindermishandeling. Zij is één van de ontwikkelaars van de signalenwijzer, een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling. Ted is ook de bedenker van de Vuilewasmanifestaties, waarbij mensen op straat worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over kindermishandeling. Zij ontving voor haar werk in 2021 de Van-Dantzig penning. Zij gastdocent bij o.a. Fontys Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Utrecht, Sociale Academie Utrecht.