Dr. Suzette A. Boon

Dr. Suzette Boon is klinisch psycholoog en psychotherapeutgespecialiseerd in de behandeling van chronische traumatisering endissociatieve stoornissen.
Zij werkt in eigen praktijk en als trainer ensupervisor.

Ze promoveerde in 1993 op validering van de Nederlandse versie van het Structured ClinicalInterview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D). Ze is momenteel bezig met de ontwikkeling van eennieuw diagnostisch interview Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I).

Ze publiceerdeverschillende boeken, hoofdstukken en artikelen over diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen.In 2011 verscheen een vaardigheidstraining voor patiënten met een complexe dissociatieve stoornis (Boon,Steele & van der Hart, 2011; Ned. vertaling; “Omgaan met trauma gerelateerde dissociatie”, 2013 bij Pearson).
Ze is co-auteur vanhet in 2017 gepubliceerde boek “Behandeling van traumagerelateerde dissociatie, een praktische, integratieve aanpak” (Steele, Boon & Van der Hart, 2017.

Voor haar werk ontving zij verschillende onderscheidingen waaronder de Lifetime Achievement Award van deInternational Society fort he Study of Trauma and Dissociation.