Stefanie Terpstra MSc

Docent bij

Stefanie Terpstra is bioloog, life coach en lid [voormalig voorzitter] van de patiëntenvereniging Caleidoscoop voor mensen met een Dissociatieve Stoornis. Als ervaringsdeskundige is zij betrokken bij de Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen en de Zorgstandaard Trauma- en stressor gerelateerde stoornissen van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/.

Ze is daarnaast als ervaringsdeskundige kerngroeplid van de Sichting Revief voor lotgenoten van seksueel misbruik en Lid Raad van Toezicht Ixta Noa, experts in ervaringsdeskundigheid.

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie