Drs. Renate Geuzinge

Als psychotherapeut en gz-psycholoog is Renate Geuzinge gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Dat deed zij vanuit een scholing in meerdere methodes, zoals Cognitieve Gedragstherapie, Groepsdynamica, Persoonsgerichte en Experimentele psychotherapie, Sensorimotor Psychotherapie en emdr. Haar ervaringen in het werken met getraumatiseerde volwassenen deed Geuzinge voornamelijk op via de dagbehandeling voor getraumatiseerde vrouwen De Balans in Assen en de polikliniek van GGZ Drenthe. Later zijn deze afdelingen gefuseerd tot het eerste Top Referente Traumacentrum (trtc) in Nederland.

Van 2010 tot 2013 heeft zij zich in de Verenigde Staten intensief beziggehouden met neurowetenschappen in het algemeen en Interpersoonlijke Neurobiologie in het bijzonder. Dit heeft Geuzinge onder meer gedaan door zich aan te sluiten bij de New York Studie Group of ipnb onder leiding van Dan Siegel. Vanuit de door haar opgerichte Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie ondersteunt zij via cursussen, workshops en lezingen professionals en ouders met hun cliënten en kinderen.

Mijn eerste vroegkinderlijk getraumatiseerde cliënt zei, toen we de behandeling gingen afsluiten: “je hebt van mij weer een mens gemaakt.” Het was bedoeld als een compliment aan mij, maar ze vertelde hiermee ook hoe ze zich voordien heeft gevoeld. Als ik hieraan terugdenk kan me dit nog steeds boos en verdrietig stemmen. Menselijk behandeld worden is geen verdienste, het is een recht dat ieder van ons heeft. Dat is mijn drijfveer. Verbinden met de ander, van mens tot mens, is mijn passie en het belangrijkste dat er is.’

Drs. Renate Geuzinge is BIG geregistreerd gz-psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is supervisor en opleider voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP). Daarnaast is zij oprichter en docent van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en redacteur voor het Tijdschrift voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (tPeP). Verschillende publicaties zijn genoemd op haar LinkedIn- profiel.