Drs. Martijn Stöfsel

Docent bij

Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt momenteel in een eigen psychotherapie- en onderwijspraktijk in Lunteren. Daarvóór heeft hij gewerkt met ernstig getraumatiseerde cliënten in het -in de behandeling van oorlogstraumata gespecialiseerde- Sinaï Centrum en in de verslavingskliniek van het Leger des Heils.

Hij schreef ‘Complex trauma’ (2010) en ‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’ (2017). Hij is supervisor en leertherapeut van de VGCt en de NVP, senior-schematherapeut, lid van de NtVP en EMDR-practitioner.

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie