Lex Wijnroks

Dr. Lex Wijnroks heeft ontwikkelingspsychologie gestuurd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft zich daarna gespecialiseerd in de ontwikkelings-neuropsychologie. Sinds 1997 is hij verbonden als docent/onderzoeker en vanaf 2017 als universitair hoofddocent aan de opleiding pedagogische wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In het onderzoek gaat zijn interesse uit naar de vroege ontwikkeling van typische en atypisch ontwikkelende kinderen. In zijn nationale publicaties probeert hij een brug te slaan tussen neurowetenschappelijk onderzoek en het praktijkveld van de gehandicaptenzorg. Recent heeft hij een bijdrage geleverd aan het Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking (de Bruijn et el., 2017) en het cahier Brein in de Groei (2019).