Drs. Myriam Hoornick – de Kok

Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in het werken als psycholoog waarbij al vroeg interesse in het systemisch werken alsook lichaamsgericht werken ontstond. De laatste 10 jaar werkt zij als psychotherapeut binnen haar vrijgevestigde praktijk “de Verbinding”.  Zij behandelt voornamelijk persoonlijkheidsproblematiek, doorgaans het gevolg van hechtingsstoornissen en vroegkinderlijk trauma. Zij werkt daarin intensief samen met een psychiater en Marcel van Duursen, een ervaren haptotherapeut. In de behandeling van trauma is de de combinatie van de psychotherapie en de lichaamsgerichte benadering van de haptotherapie zeer aanvullend gebleken.

Sinds 2013 verzorgt zij nascholingen voor (haptonomisch)professionals, aanvankelijk binnen de Academie voor Haptonomie in Doorn, later binnen de Verdieping, een opleidingsinstituut waarvan zij medeeigenaar is. De thematische zwaartepunten zijn de diagnostiek en behandeling van de (lichamelijke) effecten van (C )PTSS, de therapeutische relatie en systeem-en relatie problematiek.

Bij RINO-Amsterdam verzorgde zij een module voor de opleiding lichaamsgericht werkende therapeuten. Zij zat in het Bestuur voor lichaamsgericht werkende psychologen. Voor deze groep verzorgde zij workshops en lezingen.

Daarnaast beschrijft zij case studies op het gebied van behandeling van vroegkinderlijk trauma vanuit psychotherapeutisch en haptotherapeutisch perspectief.

www.psychotherapietilburg.nl, www.deverbinding.org en www.deverdieping.nu