Drs. Christel Kraaij

Drs. Christel Kraaij is klinisch-psycholoog-psychotherapeut. Zij is verbonden aan het Top Referent Trauma Centrum Transit GGZ Centraal te Ermelo en heeft een kleine praktijk voor behandeling en consultatie.

Ze behandelt cliënten met DIS of Complexe PTSS zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast doet ze second opinion met betrekking tot de diagnose en behandelbaarheid van mensen met ernstige dissociatieve klachten en geeft supervisie. Tenslotte ligt haar affiniteit bij cliënten met een geschiedenis van georganiseerd en/ of ritueel misbruik al dan niet doorgaand.

Ze heeft hierover een artikel geschreven (met A. Van der Knoop in Psyche en Geloof) en meegewerkt aan de documentaire ‘Niets is wat het lijkt” (Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld).